Lai atskaņotu balss piezīmes, nospiediet b , kad skatāt fotogrāfijas, kas apzīmētas ar h ikonām.

Atskaņošanas pārtraukšana

Nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu vai darbinot citas kameras vadības ierīces, atskaņošana var beigties. Atskaņošana tiek automātiski pabeigta, kad tiek atlasīts cits attēls vai tiek izslēgta kamera.

i izvēlne

Balss piezīmes var arī atskaņot, atskaņošanas i izvēlnē iezīmējot [Atskaņot balss piezīmi ] un nospiežot J

Balss piezīmju dzēšana

Lai izdzēstu balss piezīmi no pašreizējā fotoattēla, nospiediet pogu O ( Q ); tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš, kā parādīts attēlā.

  • Lai dzēstu gan fotoattēlu, gan balss piezīmi, iezīmējiet [ Attēls un balss piezīme ] un nospiediet O ( Q ).

  • Lai dzēstu tikai balss piezīmi, iezīmējiet [ Tikai balss atgādne ] un nospiediet O ( Q ).

  • Lai izietu, neizdzēšot fotoattēlu vai balss piezīmi, nospiediet D .

  • Izmantojot divu formātu attēlus, varat izvēlēties dzēst balss piezīmi tikai no attēla, kas atrodas pašreizējā slotā esošajā kartē, apstiprinājuma dialoglodziņā izvēloties [Atlasīts attēls ] un pēc tam atlasot [ Tikai balss atgādne ].