Lai skatītu tīkla izvēlni, kameras izvēlnēs atlasiet cilni F

Tīkla izvēlnē ir šādi vienumi:

Lieta

0

[ Lidmašīnas režīms ]

Lidmašīnas režīms

[ Vadu LAN ]

Vadu LAN

[ Savienot ar viedierīci ]

Izveidojiet savienojumu ar viedierīci

[ Savienot ar datoru ]

Izveidojiet savienojumu ar datoru

[ Savienojuma izveide ar FTP serveri ]

Izveidojiet savienojumu ar FTP serveri

[ Savienojuma izveide ar citām kamerām ]

Izveidojiet savienojumu ar citām kamerām

[ USB ]

USB

[ Sākt, izmantojot LAN ]

Sāciet, izmantojot LAN

[ Maršrutētāja frekvenču josla ]

Maršrutētāja frekvenču josla

[ MAC adrese ]

MAC adrese

Skatīt arī

“Tīkla izvēlnes noklusējumi” ( Tīkla izvēlnes noklusējuma iestatījumi )