DIGITĀLĀ KAMERA

Z 9

Atsauces vadlīnijas

Meklējiet Z 9 uzziņu rokasgrāmatā

Meklējiet citas produktu rokasgrāmatas

Ievadiet atslēgvārdus, nevis teikumus.

Šai kamerai ir atjaunināta programmaparatūra ar pievienotām funkcijām. Papildinformāciju skatiet sadaļā “C” programmaparatūras versijas 2.00 izmaiņas .

Satura rādītājs

Iepazīšanās ar kameru un tās izvēlnēm

Pirmie soļi

Pamata fotografēšana un atskaņošana

Fotografēšanas iestatījumi

Video ierakstīšana

Attēlu apskate un retušēšana

Balss piezīmes

Savienojuma izveide ar HDMI televizoriem un ierakstītājiem

Savienojuma izveide ar viedierīcēm

Savienojuma izveide ar datoriem vai FTP serveriem

Savienojuma izveide ar citām kamerām

Fotografēšana ar zibspuldzi

Attālā zibspuldzes fotografēšana

Izvēlņu ceļvedis

Problēmu novēršana

Tehniskās piezīmes

Izmaiņas ar “C” programmaparatūras versiju 2.00