Ir veikti papildinājumi lomām, kas pieejamas pielāgotajam iestatījumam f3 [ Custom Controls ( playback) ] ( f3: Custom Controls (Playback) ) un vadīklām, kurām tās var piešķirt.

Tikko pielāgojamas vadīklas

[ DISP poga ] ir pievienots pielāgojamo vadīklu sarakstam.

Jaunas lomas

Lieta

Apraksts

N

[ Filtrēta atskaņošana (atlasiet kritērijus) ]

Nospiediet vadības pogu, lai atskaņošanas izvēlnē pārietu uz [ Filtrētie atskaņošanas kritēriji ].

O

[ Sākt sērijas atskaņošanu ]

Nospiežot vadības pogu, kad tiek parādīts pilnrāmja kadra attēls, tiek sākta atlikušo attēlu automātiska atskaņošana. Atskaņošana tiek pārtraukta, kad tiek atlaista vadība ( Sērijveida ierakstu apstrāde kā grupas ).

M

[ Cikla informācijas displejs ]

Nospiediet vadības pogu, lai pilnrāmja kadra atskaņošanas laikā pārslēgtu fotoattēla informācijas displeju. Pieejamās lapas var izvēlēties, izmantojot atskaņošanas izvēlnē [ Atskaņošanas displeja opcijas ].

P

[ Atsākt fotografēšanu ]

Nospiediet vadības pogu, lai beigtu atskaņošanu un atgrieztos uzņemšanas režīmā.