[ Center-weighted area ] ir pievienots fotografēšanas displeja opcijām, kas pieejamas, izmantojot pielāgotos iestatījumus d18 [ Custom monitor shooting display ] un d19 [ Custom viewfinder shooting display ].

  • Iespējojot ( M ) šo opciju, uzņemšanas displeja centrā tiek pievienots 8 vai 12 mm aplis ikreiz, kad fotoattēlu uzņemšanas izvēlnē [ Metering ] ir atlasīts [ Center-weighted metering].

  • Apļa izmērs mainās atkarībā no opcijas, kas atlasīta pielāgotajam iestatījumam b5 [ Center-weighted area ]. Aplis netiek parādīts, ja ir atlasīts [ Average ].