[ Atiestatīt, izmantojot tālvadības pulti ] ir pievienota opcijām, kas pieejamas [ Timecode ] > [ Timecode origin ] video ierakstīšanas izvēlnē ( Timecode ). Tas ļauj atiestatīt laika kodu, nospiežot aizvara atbrīvošanas pogu uz papildu WR-T10 bezvadu tālvadības pults, kas savienota pārī ar WR-R11a vai WR-R10 bezvadu tālvadības pulti, kas pievienota kamerai.

  • Izvēloties [ Atiestatīt, izmantojot tālvadību ], tiek parādīts laika koda atiestatīšanas dialoglodziņš. Nospiediet WR-T10 aizvara atbrīvošanas pogu, lai atiestatītu laika kodu.

  • Savienojot vienu WR-T10 ar vairākiem bezvadu tālvadības pultīm WR-R11a/WR-R10, vairāku kameru laika kodus var atiestatīt vienlaikus, nospiežot vienu WR-T10 aizvara atbrīvošanas pogu. Tādējādi vairāku kameru laika kodus var sinhronizēt, atvieglojot rediģēšanu.

Laika koda atiestatīšanas displejs

Nospiežot kameras aizvara atbrīvošanas pogu līdz galam, kamēr tiek parādīts laika koda atiestatīšanas dialoglodziņš, tiek atiestatīts laika kods. Fotogrāfija netiks uzņemta.