Opcija [ Focus position auto reset ] ir pievienota fotoattēlu uzņemšanas izvēlnes sadaļā [ Focus shift shooting ].

  • Ja ir atlasīts [ ON ], fokuss atgriezīsies sākuma pozīcijā, tiklīdz būs uzņemti visi pašreizējā secībā esošie uzņēmumi. Tādējādi jums nav jāfokusē katru reizi, kad vairākas reizes pēc kārtas fotografējat objektus vienā fokusa attālumā.

  • Ja ir atlasīts [ OFF ], fokuss paliek fiksēts secības pēdējā kadra pozīcijā. Tas ļauj sākt no pēdējās fokusa pozīcijas, fotografējot vienu objektu vairākās secīgās sērijās.