Reglați următoarele setări de sensibilitate ISO pentru utilizare în modul video.

Opțiune

Descriere

[ Sensibilitate maximă ]

  • Alegeți limita superioară pentru controlul automat al sensibilității ISO dintre valori între ISO 200 și Hi 2.0.

  • Valoarea selectată servește ca limită superioară pentru sensibilitatea ISO în modurile P , S și A și când este selectat [ ON ] pentru [ Control ISO automat (mod M) ] în modul M .

[ Control ISO automat (mod M) ]

  • [ ON ]: Activați controlul automat al sensibilității ISO în modul M .

  • [ OFF ]: Folosiți valoarea selectată pentru [ Sensibilitate ISO (mod M ) ].

  • Indiferent de opțiunea selectată, controlul automat al sensibilității ISO este utilizat în alte moduri decât M .

[ Sensibilitate ISO (mod M) ]

Alegeți sensibilitatea ISO pentru modul M dintre valori între ISO 64 și Hi 2.0.

Atenții: Control automat al sensibilității ISO
  • La sensibilități ISO ridicate, „zgomotul” (pixeli strălucitori distanțați aleatoriu, ceață sau linii) poate crește.

  • La sensibilități ISO ridicate, camera poate avea dificultăți de focalizare.

  • Cele de mai sus pot fi prevenite prin alegerea unei valori mai mici pentru [ Setări sensibilitate ISO ] > [ Sensibilitate maximă ].