Dacă este selectat [ ON ], temporizatorul de așteptare poate fi activat prin semnale de la un computer conectat prin Ethernet.