Zaznavanje subjekta

Izberite vrsto motiva, ki mu kamera daje prednost pri ostrenju v video načinu ( Izbira vrste predmeta za samodejno ostrenje ).

AF, ko subjekt ni zaznan

Izberite, ali fotoaparat izostri, če ne more zaznati predmeta vrste, izbrane za [ Zaznavanje subjekta ], ko je za način ostrenja izbrano [ Polni AF ].

  • Če je izbrano [ ON ], bo fotoaparat sprožil samodejno ostrenje, ne glede na to, ali je predmet izbrane vrste zaznan ali ne.

  • Izberite [ OFF ], da onemogočite samodejno ostrenje, ko ni zaznan noben predmet izbrane vrste.