Če je izbran [ ON ], lahko časovnik stanja pripravljenosti aktivirate s signali iz računalnika, povezanega prek Etherneta.