Geheugenkaarten formatteren. Om te beginnen met formatteren, kiest u een geheugenkaartsleuf en selecteert u [ Ja ]. Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle foto's en andere gegevens op de kaart permanent worden verwijderd. Zorg ervoor dat u vóór het formatteren reservekopieën maakt, indien nodig.

Tijdens het formatteren

Zet de camera niet uit en verwijder de geheugenkaarten pas als het bericht [ Geheugenkaart wordt geformatteerd. ] verdwijnt van het display.

Formaat met twee knoppen
  • Houd de knoppen O ( Q ) en S ( Q ) tegelijkertijd meer dan twee seconden ingedrukt totdat C begint te knipperen in de zoeker en het bovenste bedieningspaneel; u kunt vervolgens nogmaals op de twee knoppen ( O / Q en S / Q ) drukken om de geheugenkaart te formatteren die wordt weergegeven door de knipperende indicator in het bovenste bedieningspaneel.

  • Als er twee geheugenkaarten zijn geplaatst, geeft de knipperende indicator de kaart aan die is geselecteerd om te formatteren. Om een andere kaart te selecteren, draait u aan de hoofdinstelschijf terwijl de C -indicator knippert.

  • Schakel de camera niet uit en verwijder de batterij of geheugenkaart niet tijdens het formatteren.