Kies de informatie die wordt weergegeven op het achterste bedieningspaneel op de weergegeven locatie.

Optie

Beschrijving

[ Vrijgavemodus ]

De camera geeft de huidige ontspanstand weer.

[ Frametelling ]

De camera geeft het aantal foto's in de huidige map weer.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

a: Autofocus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Film