Spremenite časovne pasove in nastavite uro fotoaparata. Priporočamo, da uro fotoaparata redno prilagajate.

Možnost

Opis

[ Časovni pas ]

Izberite časovni pas. [ Datum and time ] se samodejno nastavi na čas v novem časovnem pasu.

[ Datum in ura ]

Nastavite uro fotoaparata na čas v izbranem [ Časovni pas ].

[ Oblika datuma ]

Izberite vrstni red, v katerem so prikazani dan, mesec in leto.

[ poletni čas ]

Izberite [ On ], da vklopite poletni čas, [ Off ], da ga izklopite. Če izberete [ On ], se ura samodejno pomakne za eno uro. Privzeta nastavitev je [ Izklopljeno ].

Utripajoča ikona B na zgornji nadzorni plošči pomeni, da ura ni nastavljena.