Prikažite informacije o nagibu in nagibu na podlagi informacij senzorja nagiba kamere.

  • Če kamera ni nagnjena ne levo ne desno, bo referenčna črta zvitka postala zelena. Če fotoaparat ni nagnjen ne naprej ne nazaj, bo pika ( I ) na sredini zaslona postala zelena.

  • Vsaka delitev je enaka 5°.

Raven kamere

Kamera nagnjena levo ali desno

Kamera je nagnjena naprej ali nazaj

Virtual Horizon Display

Upoštevajte, da prikaz morda ne bo natančen, če je fotoaparat nagnjen pod ostrim kotom naprej ali nazaj. Kamera ne bo prikazala indikatorjev nagiba in nagiba, če jo držite pod koti, pod katerimi nagiba ni mogoče izmeriti.