Dodajte komentar novim fotografijam, ko so posnete. Komentarje si lahko ogledate v zavihku NX Studio [ Info ].

Vnesite komentar

Vnesite komentar, dolg do 36 znakov. Označite [ Input comment ] in pritisnite 2 , da prikažete pogovorno okno za vnos besedila. Za informacije o vnosu besedila glejte »Vnos besedila« ( Vnos besedila ).

Priložite komentar

Če želite komentar priložiti naslednjim fotografijam, označite [ Priloži komentar ], pritisnite 2 in potrdite, da se v sosednjem potrditvenem polju pojavi kljukica ( M ). Pritisnite J , da shranite spremembe in zapustite; komentar bo priložen vsem nadaljnjim fotografijam.

Informacije o fotografiji
  • Komentarje si lahko ogledate na strani [ Drugi podatki o fotografiranju ] na zaslonu informacij o fotografiji.

  • Za prikaz strani [ Drugi podatki o fotografiranju ] izberite ( M ) tako [ Podatki o fotografiranju ] kot [ Drugi podatki o fotografiranju ] za [ Možnosti prikaza predvajanja ] v meniju za predvajanje.