Prednastavitve IPTC lahko ustvarite ali uredite na fotoaparatu in jih vdelate v nove fotografije, kot je opisano spodaj.

 • Naložite lahko tudi prednastavitve IPTC, ustvarjene v računalniku.

 • Če želite ustvariti prednastavitve IPTC in jih shraniti na pomnilniške kartice za kasnejši uvoz, uporabite Upravitelj prednastavitev IPTC (Upravitelj prednastavitev IPTC ).

Preimenovanje, urejanje in kopiranje prednastavitev

Označite [ Uredi/shrani ] in pritisnite 2 za prikaz seznama obstoječih prednastavitev [ Izberi prednastavitev za urejanje ali shranjevanje ].

 • Če želite urediti ali preimenovati prednastavitev, jo označite in pritisnite 2 . Če želite ustvariti novo prednastavitev, označite [ Unused ] in pritisnite 2 .

  • [ Preimenuj ]: Preimenuj prednastavitev.

  • [ Uredi informacije IPTC ]: Prikažite izbrano prednastavitev ( IPTC informacije ). Izbrana polja lahko urejate po želji.

 • Če želite kopirati prednastavitev, jo označite in pritisnite X . Označite cilj, pritisnite J in poimenujte kopijo.

Brisanje prednastavitev

Če želite izbrisati prednastavitve, označite [ Delete ] in pritisnite 2 .

Vdelava prednastavitev

Če označite [ Samodejno vdelavo med fotografiranjem ] in pritisnete 2 , se prikaže seznam prednastavitev. Označite prednastavitev in pritisnite J ; izbrana prednastavitev bo vdelana v vse naslednje fotografije. Če želite onemogočiti vdelavo, izberite [ Izklopljeno ].

Ogled podatkov IPTC
 • Vdelane prednastavitve si lahko ogledate na strani [ Podatki IPTC ] na zaslonu informacij o fotografiji fotoaparata.

 • Za prikaz strani [ Podatki IPTC ] izberite ( M ) tako [ Podatki o fotografiranju ] kot [ Podatki IPTC ] za [ Možnosti prikaza predvajanja ] v meniju za predvajanje.

Kopiranje prednastavitev na pomnilniško kartico

Če želite kopirati prednastavitve IPTC iz kamere na pomnilniško kartico, izberite [ Naloži/shrani ], izberite [ Reža 1 ] ali [ Reža 2 ], nato označite [ Kopiraj na kartico ] in pritisnite 2 . Označite želeni cilj (1–99) in pritisnite J , da kopirate prednastavitev na kartico.

Kopiranje prednastavitev v kamero

Kamera lahko shrani do deset prednastavitev; za kopiranje prednastavitev IPTC s pomnilniške kartice na izbrani cilj v fotoaparatu izberite [ Naloži/shrani ], izberite [ Reža 1 ] ali [ Reža 2 ], nato označite [ Kopiraj v kamero ] in pritisnite 2 .

 • Označite prednastavitev in pritisnite J , da nadaljujete na seznam [ Izberi cilj ]. Za predogled označene prednastavitve pritisnite W / M namesto J Po predogledu prednastavitve pritisnite J , da nadaljujete na seznam [ Izberi cilj ].

 • Označite cilj in pritisnite J , da se prikaže pogovorno okno, kjer lahko poimenujete prednastavitev. Poimenujte prednastavitev po želji in pritisnite J , da kopirate prednastavitev v fotoaparat.

 • Poleg desetih zgoraj omenjenih prednastavitev lahko kamera shrani do tri prednastavitve XMP/IPTC, ustvarjene v računalniku in shranjene v formatu XMP. Prednastavitve XMP/IPTC se med predvajanjem ne prikažejo. Prav tako jih ni mogoče kopirati iz fotoaparata na pomnilniško kartico.

Informacije IPTC
 • Fotoaparat podpira samo standardne latinske alfanumerične znake. Drugi znaki se ne bodo pravilno prikazali, razen v računalniku.

 • Imena prednastavitev ( Preimenovanje, urejanje in kopiranje prednastavitev ) so lahko dolga do 18 znakov. Če je prednastavitev z daljšim imenom ustvarjena z računalnikom, bodo vsi znaki za osemnajstim izbrisani.

 • Spodaj je navedeno število znakov, ki se lahko pojavijo v vsakem polju. Vsi znaki, ki presegajo omejitev, bodo izbrisani.

Polje

Največja dolžina

Napis

2000

ID dogodka

64

Naslov

256

Ime predmeta

256

mesto

256

Država

256

Država

256

Kategorija

3

Supp. Kat. (dodatne kategorije)

256

Avtor

256

Naslov avtorske vrstice

256

Pisatelj/Urednik

256

Kredit

256

Vir

256

IPTC

IPTC je standard, ki ga je ustanovil Mednarodni svet za tisk telekomunikacije (IPTC) z namenom pojasnitve in poenostavitve informacij, ki so potrebne, ko se fotografije delijo z različnimi publikacijami.

Upravitelj prednastavitev IPTC

Prednastavitve IPTC lahko ustvarite v računalniku in jih shranite na pomnilniške kartice s programsko opremo IPTC Preset Manager. IPTC Preset Manager lahko brezplačno prenesete s spodnjega URL-ja. Navodila za uporabo so na voljo v spletni pomoči.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Ustvarjanje prednastavitev IPTC v spletnem brskalniku

Ko je s fotoaparatom povezan iz računalnika ali pametne naprave v načinu http strežnika ( HTTP Server ), lahko s spletnim brskalnikom urejate prednastavitve IPTC in jih vdelate v fotografije.