Σώμα κάμερας

1

Αξεσουάρ παπούτσι (για προαιρετική μονάδα φλας)

2

Επιλογέας λειτουργίας απελευθέρωσης ( Ο επιλογέας λειτουργίας απελευθέρωσης )

3

Αποδέσμευση κλειδώματος επιλογέα λειτουργίας απελευθέρωσης ( Επιλογή λειτουργίας απελευθέρωσης )

4

Αποδέσμευση κλειδώματος επιλογέα λειτουργίας ( Χρήση του επιλογέα λειτουργίας )

5

Θύρα για λουρί κάμερας ( Τοποθέτηση του ιμάντα )

6

Επιλογέας λειτουργίας ( Ο επιλογέας λειτουργίας )

7

Κουμπί εγγραφής ταινίας ( Εγγραφή ταινιών ( b Mode) )

8

S ( Q ) ( Το κουμπί S ( Q )

9

Υπο-εντολή

10

Διακόπτης τροφοδοσίας ( Ο διακόπτης ισχύος )

11

Κουμπί λήψης ( Λήψη φωτογραφιών ( b Mode) )

12

Κουμπί E Το κουμπί E )

13

E (σημάδι εστιακού επιπέδου)

14

Κύριος επιλογέας εντολών

15

Πίνακας ελέγχου ( Ο Πίνακας Ελέγχου , Ο Πίνακας Ελέγχου )

1

Λυχνία χρονομέτρου

2

Στερεοφωνικό μικρόφωνο ( Εγγραφή ταινιών ( b Mode) )

3

c ( Y ) ( Το κουμπί N ( Y )

4

Κουμπί BKT ( Το κουμπί BKT )

5

Κάλυμμα υποδοχής ήχου

6

Κάλυμμα βύσματος ακροδεκτών αξεσουάρ

7

Κάλυμμα για υποδοχές USB και HDMI

8

Κουμπί απελευθέρωσης φακού ( Αποσπώμενοι φακοί )

9

Κουμπί λειτουργίας AF ( Το κουμπί AF-Mode )

10

Επιλογέας λειτουργίας εστίασης ( Ο επιλογέας λειτουργίας εστίασης)

11

Σημάδι τοποθέτησης φακού ( Προσάρτηση φακού )

12

Καθρέφτης ( Καθαρισμός )

13

Μοχλός ζεύξης μετρητή

14

Κάλυμμα βύσματος τροφοδοσίας ( Τοποθέτηση βύσματος τροφοδοσίας και μετασχηματιστή AC )

15

Υποδοχή για εξωτερικά μικρόφωνα ( Άλλα συμβατά αξεσουάρ )

16

Υποδοχή ακουστικών

17

Αξεσουάρ τερματικού ( Άλλα συμβατά αξεσουάρ )

18

Υποδοχή USB

19

Υποδοχή HDMI

1

Επαφές CPU

2

Βάση φακού ( Προσάρτηση φακού )

3

Υποδοχή τριπόδου

4

Σύζευξη AF

5

Κουμπί Fn ( Το κουμπί Fn )

6

Κάλυμμα θαλάμου μπαταρίας

7

Μάνταλο καλύμματος θαλάμου μπαταρίας

8

Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης ( Τοποθέτηση καρτών μνήμης )

9

Κουμπί Pv ( Το κουμπί Pv )

10

Καπάκι σώματος ( Προσάρτηση φακού )

1

προσοφθάλμιο σκόπευτρο ( Ο έλεγχος ρύθμισης διόπτρας )

2

Λαστιχένιο προσοφθάλμιο

3

Έλεγχος ρύθμισης διόπτρας ( Ο έλεγχος ρύθμισης διόπτρας )

4

Επιλογέας ζωντανής προβολής ( Καδράρισμα φωτογραφιών στην οθόνη (Live View) , Εγγραφή ταινιών ( b Mode) )

5

a κουμπί ( Καδράρισμα φωτογραφιών στην οθόνη (Ζωντανή προβολή) , Εγγραφή ταινιών ( b Mode) )

6

Κουμπί AF-ON ( Το κουμπί AF-ON )

7

A κουμπί ( Το κουμπί A )

8

Πολυ-επιλογέας ( Χρήση των Μενού )

9

Κουμπί J (Χρήση των Μενού )

10

Κλείδωμα επιλογέα εστίασης

11

Ομιλητής

12

Λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης ( Τοποθέτηση καρτών μνήμης , Λήψη φωτογραφιών ( b Mode) )

13

κουμπί i Το i (το μενού i ) )

14

Ανακλινόμενη οθόνη ( The Monitor , Στοιχεία ελέγχου αφής )

15

κουμπί R Το κουμπί R )

16

W ( Y ) ( Το κουμπί W ( Y )

17

X ( T ) ( Το κουμπί X ( T )

18

Q / g ( U ) ( Το κουμπί Q / g ( U ) )

19

Κουμπί G Το κουμπί G )

20

Λυχνία φόρτισης ( Φόρτιση μετασχηματιστών AC )

21

Κουμπί K Αναπαραγωγή )

22

O ( Q ) ( Διαγραφή ανεπιθύμητων εικόνων )

Τα καλύμματα σύνδεσης

Φροντίστε να κλείνετε τα καλύμματα όταν οι σύνδεσμοι δεν χρησιμοποιούνται. Ξένα σώματα στους συνδέσμους μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία.

Ο ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Η κοντινή απόσταση από το ηχείο θα μπορούσε να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε κάρτες μαγνητικής λωρίδας ή άλλες τέτοιες μαγνητικές συσκευές αποθήκευσης. Κρατήστε τις μαγνητικές συσκευές αποθήκευσης μακριά από το ηχείο.

Το Monitor

Η γωνία της οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί όπως φαίνεται.

Ο σειριακός αριθμός

Ο σειριακός αριθμός του προϊόντος βρίσκεται πίσω από την οθόνη.

Κλίση της οθόνης
 • Περιστρέψτε την οθόνη απαλά εντός των ορίων των μεντεσέδων. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάμερα ή την οθόνη.

 • Μην αγγίζετε την περιοχή στο πίσω μέρος της οθόνης. Προσέξτε ιδιαίτερα να μην αγγίξετε την περιοχή που φαίνεται. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος.

 • Μην αφήνετε υγρό να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της οθόνης. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος.

 • Σας συνιστούμε να κρατάτε την οθόνη στη θέση αποθήκευσης όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για να καδράρετε φωτογραφίες.

 • Μην σηκώνετε και μην μεταφέρετε την κάμερα δίπλα από την οθόνη. Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάμερα.

 • Όταν η κάμερα είναι τοποθετημένη σε τρίποδο, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η οθόνη να μην έρχεται σε επαφή με το τρίποδο.

Ο διακόπτης ρεύματος

Περιστρέψτε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση «ON» όπως φαίνεται για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Η επαναφορά του διακόπτη στη θέση "OFF" απενεργοποιεί την κάμερα.

Το LCD Illuminator

Η περιστροφή του διακόπτη λειτουργίας στο D ενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό του πίνακα ελέγχου (LCD illuminator). Ο οπίσθιος φωτισμός θα παραμείνει αναμμένος για μερικά δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση του διακόπτη λειτουργίας. Ο οπίσθιος φωτισμός σβήνει όταν ο διακόπτης περιστραφεί στο D για δεύτερη φορά ή όταν απελευθερωθεί το κλείστρο.

Ο Πίνακας Ελέγχου

Οι ακόλουθες ενδείξεις εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για μια πλήρη λίστα των ενδείξεων που ενδέχεται να εμφανίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα "Οθόνες κάμερας" ( Οθόνες κάμερας ) στις "Τεχνικές σημειώσεις".

1

Ταχύτητα κλείστρου

2

Ανοιγμα

3

Εικονίδιο κάρτας μνήμης (Υποδοχή 1, δείκτες κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν )

4

Εικονίδιο κάρτας μνήμης (Υποδοχή 2, δείκτες κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν )

5

"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις, δείκτες κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν )

6

Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ( Ενδείξεις κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

7

ευαισθησία ISO ( Το κουμπί S ( Q )

8

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Το κουμπί S ( Q )

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ενεργοποίηση αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO )

9

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )

10

μέτρηση ( Το κουμπί W ( Y )

Οθόνη απενεργοποιημένης κάμερας

Εάν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη με τοποθετημένη μπαταρία, ο πίνακας ελέγχου θα εμφανίσει ένα εικονίδιο κάρτας μνήμης και τον αριθμό των εκθέσεων που απομένουν. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην εμφανίζουν το εικονίδιο της κάρτας μνήμης και τον αριθμό των εκθέσεων που απομένουν όταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, ακόμη και αν έχει τοποθετηθεί μπαταρία. Αυτές οι πληροφορίες θα εμφανίζονται όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη.

Το Σκόπευτρο

Οι ακόλουθες ενδείξεις εμφανίζονται στο σκόπευτρο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για μια πλήρη λίστα των ενδείξεων που ενδέχεται να εμφανίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα "Οθόνες κάμερας" ( Οθόνες κάμερας ) στις "Τεχνικές σημειώσεις".

1

αγκύλες περιοχής AF ( Λήψη φωτογραφιών ( b Mode) )

2

μέτρηση ( Το κουμπί W ( Y )

3

Ταχύτητα κλείστρου

4

Ανοιγμα

5

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Το κουμπί S ( Q )

6

ευαισθησία ISO ( Το κουμπί S ( Q )

7

Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ( Ενδείξεις κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

8

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ενεργοποίηση αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO )

9

"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις, δείκτες κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν )

Το Σκόπευτρο

Όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί ή δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία, η οθόνη στο σκόπευτρο θα χαμηλώσει. Η οθόνη θα επανέλθει στο κανονικό όταν τοποθετηθεί μια φορτισμένη μπαταρία.

Ακραίες Θερμοκρασίες

Η φωτεινότητα των ενδείξεων του πίνακα ελέγχου και του εικονοσκοπίου ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να πέφτουν όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή. οι οθόνες θα επανέλθουν στο κανονικό σε θερμοκρασία δωματίου.

Καλύψτε το Σκόπευτρο
 • Όταν τραβάτε φωτογραφίες χωρίς το μάτι σας στο σκόπευτρο, τοποθετήστε το παρεχόμενο κάλυμμα του προσοφθάλμιου φακού για να αποτρέψετε την είσοδο φωτός μέσω του εικονοσκοπίου που εμφανίζεται στις φωτογραφίες ή παρεμποδίζει την έκθεση.

 • Αφαιρέστε το ελαστικό προσοφθάλμιο προσοφθάλμιο ( q ) και τοποθετήστε το παρεχόμενο κάλυμμα προσοφθάλμιου φακού όπως φαίνεται ( w ). Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή σταθερά όταν αφαιρείτε το ελαστικό κάλυμμα προσοφθάλμιου φακού.

Ο έλεγχος ρύθμισης διόπτρας

Έχοντας το μάτι σας στο σκόπευτρο, περιστρέψτε το χειριστήριο διόπτρας έως ότου η οθόνη στο σκόπευτρο είναι σε ευκρινή εστίαση.

Το σκόπευτρο δεν είναι εστιασμένο

Σκόπευτρο σε εστίαση

Οι οθόνες ζωντανής προβολής (Φωτογραφίες/Ταινίες)

Πατήστε το a για να εμφανίσετε την προβολή μέσω του φακού στην οθόνη. Περιστρέψτε τον επιλογέα ζωντανής προβολής στο C για να τραβήξετε φωτογραφίες ή στο 1 για να εγγράψετε ταινίες.

Ζωντανή προβολή φωτογραφίας

Οι ακόλουθες ενδείξεις εμφανίζονται στην οθόνη στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Για μια πλήρη λίστα των ενδείξεων που ενδέχεται να εμφανίζονται, ανατρέξτε στην ενότητα «Οθόνες κάμερας» στις «Τεχνικές σημειώσεις» ( Οθόνες κάμερας ).

1

Λειτουργία λήψης ( Ο επιλογέας λειτουργίας )

2

Αγκύλες περιοχής AF ( Καδράρισμα φωτογραφιών στην οθόνη (Ζωντανή προβολή )

3

λειτουργία αυτόματης εστίασης ( Το κουμπί AF-Mode )

4

Λειτουργία περιοχής AF ( Επιλογή λειτουργίας AF-Area )

5

Ενεργός D-Lighting

6

Ρύθμιση ελέγχου εικόνας

7

Ισορροπία λευκού ( Το κουμπί Q / g ( U ) )

8

Περιοχή εικόνας

9

Μέγεθος εικόνας ( Επιλογή μεγέθους εικόνας )

10

Ποιότητα εικόνας ( Προσαρμογή ποιότητας εικόνας )

11

εικονίδιο i Το i (το μενού i ) )

12

AF παρακολούθησης θέματος

13

"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις, δείκτες κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν )

14

Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ( Ενδείξεις κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

15

ευαισθησία ISO ( Το κουμπί S ( Q )

16

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Το κουμπί S ( Q )

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ενεργοποίηση αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO )

17

Ανοιγμα

18

Ταχύτητα κλείστρου

19

μέτρηση ( Το κουμπί W ( Y )

20

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )

21

Σκοποβολή αφής ( Χειριστήρια αφής , Μενού Still Photography i )

Κινηματογράφος

1

Ένδειξη εγγραφής ( Εγγραφή ταινιών ( b Mode) )

Ένδειξη «Χωρίς ταινία».

2

Χρόνος που απομένει ( Εγγραφή ταινιών ( b Mode) )

3

Μέγεθος καρέ και ρυθμός/ποιότητα εικόνας

4

Λειτουργία απελευθέρωσης (φωτογραφία, Επιλογή λειτουργίας κυκλοφορίας )

5

AF παρακολούθησης θέματος

6

επίπεδο ήχου ( Εγγραφή ταινιών ( b Mode) )

7

Ευαισθησία μικροφώνου

8

Απόκριση συχνότητας

9

αγκύλες περιοχής AF ( Εγγραφή ταινιών ( b Mode) )

Αγγίξτε Στοιχεία ελέγχου

Εστίαση και απελευθέρωση του κλείστρου

 • Αγγίξτε την οθόνη κατά τη διάρκεια ζωντανής προβολής για να εστιάσετε στο επιλεγμένο σημείο (αγγίξτε AF).

 • Κατά τη διάρκεια της ακίνητης φωτογραφίας, το κλείστρο θα απελευθερωθεί όταν σηκώσετε το δάχτυλό σας από την οθόνη (κλείστρο αφής).

 • Οι ρυθμίσεις AF αφής μπορούν να προσαρμοστούν πατώντας το εικονίδιο W

Προσαρμογή ρυθμίσεων

 • Πατήστε τις επισημασμένες ρυθμίσεις στην οθόνη.

 • Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή πατώντας εικονίδια ή ρυθμιστικά.

 • Πατήστε Z ή πατήστε J για να επιλέξετε την επιλεγμένη επιλογή και να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Αναπαραγωγή

 • Γυρίστε αριστερά ή δεξιά για να δείτε άλλες φωτογραφίες κατά την αναπαραγωγή πλήρους κάδρου.

 • Στην αναπαραγωγή πλήρους κάδρου, αγγίζοντας το κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια γραμμή προώθησης καρέ. Σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά πάνω από τη γραμμή για γρήγορη κύλιση σε άλλες φωτογραφίες.

 • Για να κάνετε μεγέθυνση σε μια εικόνα που εμφανίζεται σε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου, χρησιμοποιήστε μια κίνηση τεντώματος ή κάντε δύο γρήγορα αγγίγματα στην οθόνη. Μετά τη μεγέθυνση, μπορείτε να προσαρμόσετε την αναλογία μεγέθυνσης χρησιμοποιώντας χειρονομίες τεντώματος για μεγέθυνση και χειρονομίες τσιμπήματος για σμίκρυνση.

 • Χρησιμοποιήστε κινήσεις slide για να προβάλετε άλλα μέρη της εικόνας κατά τη διάρκεια του ζουμ.

 • Εάν αγγίξετε δύο γρήγορα την οθόνη ενώ είναι σε ισχύ το ζουμ, ακυρώνεται το ζουμ.

 • Για να κάνετε "σμίκρυνση" σε μια προβολή μικρογραφίας, χρησιμοποιήστε μια κίνηση τσιμπήματος στην αναπαραγωγή πλήρους κάδρου. Χρησιμοποιήστε το pinch and stretch για να επιλέξετε τον αριθμό των εικόνων που θα εμφανίζονται από 4, 9 και 72 καρέ.

 • Η χρήση μιας χειρονομίας τσιμπήματος όταν εμφανίζονται 72 καρέ επιλέγει την αναπαραγωγή ημερολογίου. Χρησιμοποιήστε μια κίνηση τεντώματος για να επιστρέψετε στην οθόνη 72 καρέ.

Προβολή Ταινιών

 • Οι ταινίες υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο 1 για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή, πατήστε τον οδηγό στην οθόνη.

 • Πατήστε την οθόνη για παύση. Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε.

 • Πατήστε το Z για έξοδο στην αναπαραγωγή πλήρους κάδρου.

Το μενού i

 • Πατώντας το i κατά τη ζωντανή προβολή εμφανίζεται το μενού i Το i (το μενού i ) ).

 • Πατήστε στοιχεία για να δείτε τις επιλογές.

Εισαγωγή κειμένου

 • Όταν εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο, μπορείτε να εισάγετε κείμενο πατώντας τα πλήκτρα.

  1

  Περιοχή εμφάνισης κειμένου

  2

  Περιοχή πληκτρολογίου

  3

  Επιλογή πληκτρολογίου

 • Για να τοποθετήσετε τον κέρσορα, πατήστε e ή f ή αγγίξτε απευθείας στην περιοχή εμφάνισης κειμένου.

 • Για να περιηγηθείτε στο πληκτρολόγιο με κεφαλαία και πεζά και σύμβολα, πατήστε το κουμπί επιλογής πληκτρολογίου.

Πλοήγηση στα Μενού

 • Αφού πατήσετε το G για να εμφανιστούν τα μενού, μπορείτε να σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση.

 • Πατήστε ένα εικονίδιο μενού για να επιλέξετε ένα μενού.

 • Πατήστε στοιχεία μενού για να εμφανιστούν οι επιλογές. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή πατώντας εικονίδια ή ρυθμιστικά.

 • Για έξοδο χωρίς να αλλάξετε ρυθμίσεις, πατήστε Z .

Η οθόνη αφής
 • Η οθόνη αφής ανταποκρίνεται στον στατικό ηλεκτρισμό. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται όταν αγγίζεται με νύχια ή χέρια με γάντια.

 • Μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα.

 • Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη.

 • Η οθόνη ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται όταν καλύπτεται με προστατευτικές μεμβράνες τρίτων κατασκευαστών.

 • Η οθόνη ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται όταν την αγγίζετε ταυτόχρονα σε πολλές τοποθεσίες.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση στοιχείων ελέγχου αφής

Τα χειριστήρια αφής μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Χειριστήρια αφής ] στο μενού ρυθμίσεων.