Χρησιμοποιήστε το κουμπί BKT για να επιλέξετε την αύξηση του bracketing και τον αριθμό των λήψεων στο πρόγραμμα bracketing. Το Bracketing χρησιμοποιείται για τη μεταβολή της έκθεσης, του επιπέδου φλας, της ισορροπίας λευκού ή του Active D‑Lighting (ADL) σε μια σειρά λήψεων.

  • Ο ρόλος που εκτελεί το κουμπί BKT μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη ρύθμιση f3 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ].

Το κουμπί BKT

Το κουμπί BKT μπορεί να απενεργοποιηθεί σε ορισμένες λειτουργίες λήψης ή όταν ισχύουν ορισμένες συνθήκες.