Για επεξηγηματικούς σκοπούς, οι οθόνες εμφανίζονται με όλες τις ενδείξεις αναμμένες.

Το Σκόπευτρο

1

Πλέγμα πλαισίωσης 1 ( d10: Οθόνη πλέγματος πλαισίωσης )

2

Σημεία εστίασης ( Καδράρισμα φωτογραφιών στο σκόπευτρο (Φωτογραφία με εικονοσκόπιο) , Λειτουργία AF- Area )

3

Περιοχή εικόνας ( Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας )

4

Ένδειξη ύψους 2, 3 ( f3: Προσαρμοσμένοι έλεγχοι )

5

Ένδειξη ρολού 2, 4 ( f3: Προσαρμοσμένοι έλεγχοι )

6

Ανίχνευση τρεμοπαίσματος ( Μείωση τρεμοπαίγματος )

7

Ένδειξη «Χωρίς κάρτα μνήμης» ( Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης )

8

Αγκύλες περιοχής AF ( Καδράρισμα φωτογραφιών στο εικονοσκόπιο (Φωτογραφία προβολέα) )

9

Μονόχρωμη ένδειξη 5 ( Χρήση Λειτουργιών Ειδικών Εφέ , Επεξεργασία εικόνας (Στοιχεία ελέγχου εικόνας) )

10

Ένδειξη λειτουργίας ειδικών εφέ ( Χρήση Λειτουργιών Ειδικών Εφέ )

11

Ένδειξη εστίασης ( Καδράρισμα φωτογραφιών στο σκόπευτρο (φωτογραφία με εικονοσκοπείο) )

12

μέτρηση ( Επιλογή του τρόπου με τον οποίο η κάμερα ρυθμίζει την έκθεση )

13

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) ( Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης )

14

Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( Ευέλικτο Πρόγραμμα )

15

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματο κλείστρου) , M (Εγχειρίδιο) )

Λειτουργία αυτόματης εστίασης ( Λειτουργία αυτόματης εστίασης )

16

Διάφραγμα (αριθμός f; A (Aperture-Priority Auto) , M (Εγχειρίδιο) )

Διάφραγμα (αριθμός στάσεων, Φακοί χωρίς CPU , Συμβατοί φακοί χωρίς CPU )

17

Ένδειξη HDR ( Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR) )

18

Ένδειξη bracketing έκθεσης/φλας ( Έκθεση και Flash Bracketing )

Ένδειξη αγώνων WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

ADL ένδειξη bracketing ( ADL Bracketing )

19

Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )

20

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ρύθμιση της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) )

21

"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις, δείκτες κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν )

22

Ένδειξη ετοιμότητας φλας 6 ( Χρήση φλας στην κάμερα )

23

Ένδειξη κλειδώματος FV ( Κλείδωμα FV )

24

Ένδειξη συγχρονισμού φλας ( Διόρθωση ταχύτητας κλείστρου στο όριο ταχύτητας συγχρονισμού φλας )

25

Ένδειξη διακοπής διαφράγματος ( Φακοί χωρίς CPU , Συμβατοί φακοί χωρίς CPU )

26

Δείκτης έκθεσης

Εκθεση ( Δείκτες έκθεσης )

Αντιστάθμιση έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

bracketing έκθεσης/φλας ( Έκθεση και Flash Bracketing )

WB bracketing ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

ADL bracketing ( ADL Bracketing )

27

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Flash Compensation )

28

Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

29

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO )

30

Ευαισθησία ISO ( Προσαρμογή της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) )

Προκαθορισμένη ένδειξη εγγραφής ισορροπίας λευκού ( Φωτογραφία σκοπεύτρου )

Ποσότητα ενεργού D-Lighting ( Ενεργός D-Lighting )

31

Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ( Ενδείξεις κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

Αριθμός λήψεων που απομένουν πριν γεμίσει το buffer μνήμης ( The Memory Buffer , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

Τιμή αντιστάθμισης Flash ( Flash Compensation )

Ένδειξη λειτουργίας υπολογιστή ( Λογισμικό )

  1. Εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί το [ On ] για Προσαρμοσμένη ρύθμιση d10 [ Οθόνη πλέγματος πλαισίωσης ].

  2. Μπορεί να εμφανιστεί πατώντας ένα κουμπί στο οποίο έχει εκχωρηθεί το [ Εικονικός ορίζοντας του σκοπεύτρου ] χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη ρύθμιση f3 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ].

  3. Λειτουργεί ως ένδειξη ρολού όταν η κάμερα περιστρέφεται για λήψη φωτογραφιών σε «ψηλό» (πορτραίτο) προσανατολισμό.

  4. Λειτουργεί ως ένδειξη pitch όταν η κάμερα περιστρέφεται για λήψη φωτογραφιών σε «ψηλό» (πορτραίτο) προσανατολισμό.

  5. Εμφανίζεται στη λειτουργία j ή όταν έχει επιλεγεί το [ Μονόχρωμο ] Picture Control ή ένα Picture Control με βάση το [ Μονόχρωμο ].

  6. Εμφανίζεται όταν έχει προσαρτηθεί μια προαιρετική μονάδα φλας. Η ένδειξη ετοιμότητας φλας ανάβει όταν φορτίζεται το φλας.

Η οθόνη πληροφοριών

1

Λειτουργία λήψης ( Επιλογή λειτουργίας λήψης )

2

Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( Ευέλικτο Πρόγραμμα )

3

Λειτουργία ρύθμισης χρήστη ( Ρυθμίσεις χρήστη: Λειτουργίες U1 και U2 )

4

Ένδειξη συγχρονισμού φλας ( Διόρθωση ταχύτητας κλείστρου στο όριο ταχύτητας συγχρονισμού φλας )

5

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματο κλείστρου) , M (Εγχειρίδιο) )

6

Ένδειξη διακοπής διαφράγματος ( Φακοί χωρίς CPU , Συμβατοί φακοί χωρίς CPU )

7

Διάφραγμα (αριθμός f; A (Aperture-Priority Auto) , M (Εγχειρίδιο) )

Διάφραγμα (αριθμός στάσεων, Φακοί χωρίς CPU , Συμβατοί φακοί χωρίς CPU )

8

Ένδειξη bracketing έκθεσης/φλας ( Έκθεση και Flash Bracketing )

Ένδειξη αγώνων WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

ADL ένδειξη bracketing ( ADL Bracketing )

Ένδειξη HDR ( Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR) )

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Συνδυασμός πολλαπλών εκθέσεων σε μια φωτογραφία (πολλαπλή έκθεση) )

9

"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις, δείκτες κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν )

10

Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ( Ενδείξεις κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

Ένδειξη λειτουργίας υπολογιστή ( Λογισμικό )

11

Δείκτης έκθεσης

Εκθεση ( Δείκτες έκθεσης )

Αντιστάθμιση έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

bracketing έκθεσης/φλας ( Έκθεση και Flash Bracketing )

WB bracketing ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

ADL bracketing ( ADL Bracketing )

12

Ευαισθησία ISO ( Προσαρμογή της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) )

13

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ρύθμιση της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) )

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO )

14

Ένδειξη κλειδώματος FV ( Κλείδωμα FV )

15

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) ( Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης )

16

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Flash Compensation )

17

Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

1

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )

Λειτουργία πτήσης ( Λειτουργία αεροπλάνου )

2

Ένδειξη σύνδεσης Wi‑Fi ( Σύνδεση σε υπολογιστή )

3

Ένδειξη μείωσης θορύβου μακράς έκθεσης ( NR μακράς έκθεσης )

4

Ένδειξη ελέγχου βινιέτας ( Έλεγχος βινιέτας )

5

Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας ( d5: Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας )

6

Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης ( d4: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης )

7

Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος ( Λήψη φωτογραφιών σε καθορισμένο διάστημα (Λήψη χρονοδιακόπτη με διαστήματα)

Ένδειξη t («ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί») ( Το εικονίδιο t )

8

Λειτουργία ελέγχου φλας ( Λειτουργία ελέγχου φλας )

9

Ένδειξη "μπιπ" ( Επιλογές μπιπ )

10

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )

11

περιοχή εμφάνισης μενού i ( Το κουμπί i (το μενού i ) )

12

Οδηγός

Το εικονίδιο t

Ένα εικονίδιο t που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι έχει γίνει επαναφορά του ρολογιού της κάμερας. Η ημερομηνία και η ώρα που καταγράφηκαν με νέες φωτογραφίες δεν θα είναι σωστές. χρησιμοποιήστε την επιλογή [ Ζώνη ώρας και ημερομηνία ] > [ Ημερομηνία και ώρα ] στο μενού ρυθμίσεων για να ρυθμίσετε το ρολόι στη σωστή ώρα και ημερομηνία.

Χρησιμοποιώντας το Μενού i

Για πρόσβαση στο μενού i , πατήστε το κουμπί i ή πατήστε τον οδηγό στην οθόνη πληροφοριών. Πατήστε ξανά το κουμπί i ή πατήστε το κουμπί R για να επιστρέψετε στην οθόνη πληροφοριών όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

Ζωντανή προβολή (Φωτογραφίες/Ταινίες)

Φωτογραφία

1

Λειτουργία λήψης ( Επιλογή λειτουργίας λήψης )

2

Ευέλικτη ένδειξη προγράμματος ( Ευέλικτο Πρόγραμμα )

3

Λειτουργία ρύθμισης χρήστη ( Ρυθμίσεις χρήστη: Λειτουργίες U1 και U2 )

4

Αγκύλες περιοχής AF ( Καδράρισμα φωτογραφιών στην οθόνη (Ζωντανή προβολή) )

5

Λειτουργία φλας ( Το κουμπί N ( Y ) , Λειτουργίες Flash )

6

Ένδειξη χρονοδιακόπτη διαστήματος ( Λήψη φωτογραφιών σε καθορισμένο διάστημα (Λήψη χρονοδιακόπτη με διαστήματα)

Ένδειξη t («ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί») ( Το εικονίδιο t )

Ένδειξη «Χωρίς κάρτα μνήμης» ( Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης )

7

AF παρακολούθησης θέματος ( AF παρακολούθησης θέματος )

8

Λειτουργία αυτόματης εστίασης ( Ζωντανή προβολή φωτογραφίας )

9

Λειτουργία περιοχής AF ( Φωτογραφία Ζωντανής Προβολής )

10

Ενεργός D-Lighting ( Ενεργός D-Lighting )

11

Picture Control ( Επεξεργασία εικόνας (Στοιχεία ελέγχου εικόνας) )

12

Ένδειξη δεδομένων τοποθεσίας ( Δεδομένα τοποθεσίας )

13

Ισορροπία λευκού ( Επίτευξη φυσικών χρωμάτων με διαφορετικές πηγές φωτός (ισορροπία λευκού) )

14

Ποιότητα εικόνας ( Προσαρμογή ποιότητας εικόνας )

15

Περιοχή εικόνας ( Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας )

16

Μέγεθος εικόνας ( Επιλογή μεγέθους εικόνας )

17

Προσαρμογή έκθεσης αρνητικού φιλμ ψηφιοποιητή ( Φωτογράφηση αρνητικών φιλμ (Negative Digitizer) )

18

εικονίδιο i ( Το κουμπί i (το μενού i ) )

19

Ένδειξη βραχίονα έκθεσης και φλας ( Έκθεση και Flash Bracketing )

Ένδειξη αγώνων WB ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

ADL ένδειξη bracketing ( ADL Bracketing )

Ένδειξη HDR ( Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR) )

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Συνδυασμός πολλαπλών εκθέσεων σε μια φωτογραφία (πολλαπλή έκθεση) )

20

Θέση του τρέχοντος πλαισίου στην ακολουθία bracketing έκθεσης/φλας ( Έκθεση και Flash Bracketing )

Θέση του τρέχοντος πλαισίου στην ακολουθία αγκύλων ισορροπίας λευκού ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

Θέση του τρέχοντος πλαισίου στην ακολουθία αγώνων ADL ( ADL Bracketing )

Αριθμός εκθέσεων (πολλαπλή έκθεση, Συνδυασμός πολλαπλών εκθέσεων σε μια φωτογραφία (πολλαπλή έκθεση) )

21

Δείκτης έκθεσης

Εκθεση ( Δείκτες έκθεσης )

Αντιστάθμιση έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

Αυτόματο bracketing ( Μεταβλητή έκθεση ή ισορροπία λευκού σε μια σειρά φωτογραφιών (Bracketing) )

22

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )

Λειτουργία πτήσης ( Λειτουργία αεροπλάνου )

23

Ένδειξη ετοιμότητας για φλας * ( Χρήση φλας στην κάμερα )

24

"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις, δείκτες κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν )

25

Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ( Ενδείξεις κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

26

Ένδειξη σύνδεσης Wi‑Fi ( Σύνδεση σε υπολογιστή )

27

Ευαισθησία ISO ( Προσαρμογή της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) )

28

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ρύθμιση της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) )

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO )

29

Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

30

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Flash Compensation )

31

Διάφραγμα (αριθμός f; A (Aperture-Priority Auto) , M (Εγχειρίδιο) )

Διάφραγμα (αριθμός στάσεων, Φακοί χωρίς CPU , Συμβατοί φακοί χωρίς CPU )

32

Ένδειξη διακοπής διαφράγματος ( Φακοί χωρίς CPU , Συμβατοί φακοί χωρίς CPU )

33

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματο κλείστρου) , M (Εγχειρίδιο) )

34

Ένδειξη συγχρονισμού φλας ( Διόρθωση ταχύτητας κλείστρου στο όριο ταχύτητας συγχρονισμού φλας )

35

Ένδειξη εστίασης ( Ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής απόστασης )

36

Ένδειξη κλειδώματος FV ( Κλείδωμα FV )

37

μέτρηση ( Επιλογή του τρόπου με τον οποίο η κάμερα ρυθμίζει την έκθεση )

38

Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (AE) ( Κλείδωμα αυτόματης έκθεσης )

39

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )

40

Ένδειξη μέγιστου διαφράγματος ( f3: Προσαρμοσμένοι έλεγχοι )

41

Ανίχνευση τρεμοπαίσματος ( Μείωση τρεμοπαίγματος )

42

Αθόρυβη φωτογραφία ( The Electronic Shutter (Silent Live View Photography) )

Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας ( d5: Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας )

43

Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης ( d4: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης )

44

Σκοποβολή αφής ( Στοιχεία ελέγχου αφής )

45

Επισήμανση ένδειξης οθόνης ( g5: Εμφάνιση επισήμανσης )

46

Προειδοποίηση θερμοκρασίας ( Η οθόνη αντίστροφης μέτρησης )

Χρόνος ζωντανής προβολής που απομένει ( Η οθόνη αντίστροφης μέτρησης )

  • Εμφανίζεται όταν έχει προσαρτηθεί μια προαιρετική μονάδα φλας. Η ένδειξη ετοιμότητας φλας ανάβει όταν φορτίζεται το φλας.

Προειδοποιήσεις για τη θερμοκρασία
  • Εάν η θερμοκρασία της κάμερας αυξηθεί, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση θερμοκρασίας και ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης. Όταν ο χρονοδιακόπτης φτάσει στο μηδέν, η οθόνη θα σβήσει.

  • Το χρονόμετρο γίνεται κόκκινο όταν φτάσει το σημάδι των τριάντα δευτερολέπτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το χρονόμετρο μπορεί να εμφανιστεί αμέσως μετά την ενεργοποίηση της κάμερας.

Γυρίσματα

1

Ένδειξη εγγραφής ( Εγγραφή ταινιών ( b Mode) )

Ένδειξη "Καμία ταινία" ( Σημεία που πρέπει να σημειωθούν κατά την εγγραφή ταινιών )

2

Εξωτερικός έλεγχος εγγραφής ( Σύνδεση σε συσκευές εγγραφής HDMI )

Ένδειξη N-Log ( Σύνδεση σε συσκευές εγγραφής HDMI )

3

Μέγεθος καρέ και ρυθμός/ποιότητα εικόνας ( Μέγεθος καρέ/Ρυθμός καρέ και ποιότητα ταινίας )

4

Χρόνος που απομένει ( Εγγραφή ταινιών ( b Mode) )

5

Κωδικός ώρας ( Κωδικός χρόνου )

6

Ονομα αρχείου ( Ονομασία αρχείων )

7

μείωση θορύβου ανέμου ( Μείωση θορύβου ανέμου )

8

Ένταση ακουστικών ( Ένταση ακουστικών )

9

Λειτουργία απελευθέρωσης (ακίνητη φωτογραφία; Λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων )

10

επίπεδο ήχου ( Εγγραφή ταινιών ( b Mode) )

11

Ευαισθησία μικροφώνου ( Ευαισθησία μικροφώνου )

12

Απόκριση συχνότητας ( Απόκριση συχνότητας )

13

Ηλεκτρονική ένδειξη VR ( Ηλεκτρονικό VR )

Ο Πίνακας Ελέγχου

1

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματο κλείστρου) , M (Εγχειρίδιο) )

2

Ένδειξη διακοπής διαφράγματος ( Φακοί χωρίς CPU , Συμβατοί φακοί χωρίς CPU )

3

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Εγχειρίδιο) )

4

Εικονίδιο κάρτας μνήμης (Υποδοχή 1, δείκτες κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν )

5

Εικονίδιο κάρτας μνήμης (Υποδοχή 2, δείκτες κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν )

6

"k" (εμφανίζεται όταν η μνήμη παραμένει για περισσότερες από 1000 εκθέσεις, δείκτες κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν )

7

Αριθμός ανοιγμάτων που απομένουν ( Ενδείξεις κάρτας μνήμης και αριθμός εκθέσεων που απομένουν , Χωρητικότητα κάρτας μνήμης )

Ένδειξη λειτουργίας υπολογιστή ( Λογισμικό )

8

Ευαισθησία ISO ( Προσαρμογή της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) )

Λειτουργία αυτόματης εστίασης ( Λειτουργία αυτόματης εστίασης )

9

Ένδειξη μπαταρίας ( Επίπεδο μπαταρίας )

10

μέτρηση ( Επιλογή του τρόπου με τον οποίο η κάμερα ρυθμίζει την έκθεση )

11

Ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Ρύθμιση της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) )

Αυτόματη ένδειξη ευαισθησίας ISO ( Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO )

1

Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth ( Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή )

2

Ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi ( Σύνδεση σε υπολογιστή )

3

Θερμοκρασία χρώματος ( Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος )

4

Ένδειξη πολλαπλής έκθεσης ( Συνδυασμός πολλαπλών εκθέσεων σε μια φωτογραφία (πολλαπλή έκθεση) )

5

Ένδειξη αντιστάθμισης φλας ( Flash Compensation )

6

Δείκτης αντιστάθμισης έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

7

Ένδειξη B («ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί») ( Το εικονίδιο B («Ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί») )

8

Ένδειξη βραχίονα ( Μεταβλητή έκθεση ή ισορροπία λευκού σε μια σειρά φωτογραφιών (Bracketing) )

9

Δείκτης έκθεσης

Εκθεση ( Δείκτες έκθεσης )

Αντιστάθμιση έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

bracketing έκθεσης/φλας ( Έκθεση και Flash Bracketing )

WB bracketing ( Bracketing ισορροπίας λευκού )

ADL bracketing ( ADL Bracketing )

10

Ένδειξη συγχρονισμού φλας ( Διόρθωση ταχύτητας κλείστρου στο όριο ταχύτητας συγχρονισμού φλας )