Για να προβάλετε το μενού λήψης ταινίας, επιλέξτε την 1 στα μενού της κάμερας.

Το μενού λήψης ταινίας περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Είδος

0

[ Επαναφορά μενού λήψης ταινίας ]

Επαναφορά μενού λήψης ταινίας

[ Ονομασία αρχείου ]

Ονομασία αρχείων

[ Προορισμός ]

Προορισμός

[ Περιοχή εικόνας ]

Περιοχή εικόνας

[ Μέγεθος καρέ/ρυθμός καρέ ]

Μέγεθος καρέ/Ρυθμός καρέ

[ Ποιότητα ταινίας ]

Ποιότητα ταινίας

[ Τύπος αρχείου ταινίας ]

Τύπος αρχείου ταινίας

[ Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO ]

Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO

[ Ισορροπία λευκού ]

Ισορροπία λευκού

[ Ρύθμιση ελέγχου εικόνας ]

Ρύθμιση ελέγχου εικόνας

[ Διαχείριση ελέγχου εικόνας ]

Διαχείριση εικόνας ελέγχου

[ Ενεργός D-Lighting ]

Ενεργός D-Lighting

[ Υψηλό ISO NR ]

Υψηλό ISO NR

[ Αντιστάθμιση περίθλασης ]

Αντιστάθμιση περίθλασης

[ Μείωση τρεμοπαίζει ]

Μείωση Τρεμοπαίγματος

[ Ηλεκτρονικό VR ]

Ηλεκτρονικό VR

[ Ευαισθησία μικροφώνου ]

Ευαισθησία μικροφώνου

[ Ασθενής ]

Εξασθένιση

[ Απόκριση συχνότητας ]

Απόκριση συχνότητας

[ Μείωση θορύβου ανέμου ]

Μείωση θορύβου ανέμου

[ Ένταση ακουστικών ]

Ένταση ακουστικών

[ Κωδικός χρόνου ]

Κωδικός χρόνου