Οι πληροφορίες φωτογραφίας τοποθετούνται πάνω σε εικόνες που εμφανίζονται σε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου. Πατήστε 1 ή 3 για να περιηγηθείτε στις πληροφορίες φωτογραφίας όπως φαίνεται παρακάτω.

1

Πληροφορίες αρχείου

2

Δεδομένα έκθεσης 1

3

Σημαντικά σημεία 1

4

Ιστόγραμμα RGB 1

5

Δεδομένα λήψης 1

6

Δεδομένα τοποθεσίας 2

7

Δεδομένα επισκόπησης 1

8

Κανένα (μόνο εικόνα) 1

 1. Εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλεγεί η αντίστοιχη επιλογή για [ Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής.

 2. Εμφανίζεται μόνο εάν είναι ενσωματωμένο στην εικόνα.

Πληροφορίες αρχείου

1

Προστασία κατάστασης ( Προστασία φωτογραφιών από διαγραφή )

2

Ένδειξη ρετουσάρισμα ( N Το μενού ρετουσάρισμα: Δημιουργία ρετουσαρισμένων αντιγράφων )

3

Μεταφόρτωση επισήμανσης ( Επιλογή φωτογραφιών για μεταφόρτωση )

4

Σημείο εστίασης * ( Λήψη φωτογραφιών ( b Mode) )

5

Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός πλαισίων

6

αγκύλες περιοχής AF *

7

Ποιότητα εικόνας ( Προσαρμογή ποιότητας εικόνας )

8

Μέγεθος εικόνας ( Επιλογή μεγέθους εικόνας )

9

Περιοχή εικόνας ( Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας )

10

Ώρα εγγραφής ( Ζώνη ώρας και ημερομηνία )

11

Ημερομηνία εγγραφής ( Ζώνη ώρας και ημερομηνία )

12

Τρέχουσα υποδοχή κάρτας ( Χρήση δύο καρτών μνήμης )

13

Εκτίμηση ( Φωτογραφίες βαθμολογίας )

14

Ονομα φακέλου ( Φάκελος αποθήκευσης )

15

Ονομα αρχείου ( Ονομασία αρχείων )

 • Εμφανίζεται μόνο εάν έχει επιλεγεί [ Σημείο εστίασης ] για [ Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής ].

Δεδομένα έκθεσης

1

Αριθμός φακέλου – αριθμός πλαισίου ( Φάκελος αποθήκευσης )

2

Λειτουργία λήψης ( Επιλογή λειτουργίας λήψης )

3

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματο κλείστρου) , M (Εγχειρίδιο) )

4

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Εγχειρίδιο) )

5

Αντιστάθμιση έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

6

Ευαισθησία ISO * ( Προσαρμογή της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) )

 • Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε στη λειτουργία P , S , A ή M με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

Καλύτερες στιγμές

Για να επιλέξετε ένα έγχρωμο κανάλι για την εμφάνιση επισήμανσης, επιλέξτε [ Select R, G, B ] στο i και πατήστε 4 ή 2 .

1

Σημαντικά σημεία (περιοχές που μπορεί να είναι υπερβολικά εκτεθειμένες)

2

Αριθμός φακέλου-αριθμός πλαισίου ( Φάκελος αποθήκευσης )

Ιστόγραμμα RGB

Για να επιλέξετε ένα έγχρωμο κανάλι για την εμφάνιση επισήμανσης, επιλέξτε [ Select R, G, B ] στο i και πατήστε 4 ή 2 .

1

Αριθμός φακέλου-αριθμός πλαισίου ( Φάκελος αποθήκευσης )

2

Ισορροπία λευκού ( Επίτευξη φυσικών χρωμάτων με διαφορετικές πηγές φωτός (ισορροπία λευκού) )

Θερμοκρασία χρώματος ( Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος )

Εγχειρίδιο προεπιλογής ( Εγχειρίδιο προεπιλογής )

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού ( Fine-Tuning White Balance )

3

Ιστόγραμμα (κανάλι RGB)

4

Ιστόγραμμα (κόκκινο κανάλι)

5

Ιστόγραμμα (πράσινο κανάλι)

6

Ιστόγραμμα (μπλε κανάλι)

Ζουμ αναπαραγωγής

Για να κάνετε μεγέθυνση στη φωτογραφία όταν εμφανίζεται το ιστόγραμμα, πατήστε X ( T ). Χρησιμοποιήστε τα X ( T ) και W ( Y ) για μεγέθυνση και σμίκρυνση και κύλιση της εικόνας με τον πολυ-επιλογέα. Το ιστόγραμμα θα ενημερωθεί για να εμφανίζει μόνο τα δεδομένα για το τμήμα της εικόνας που είναι ορατό στην οθόνη.

Ιστογράμματα

Τα ιστογράμματα δείχνουν την κατανομή του τόνου, με τη φωτεινότητα των εικονοστοιχείων (τόνος) να απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα και τον αριθμό των εικονοστοιχείων στον κατακόρυφο άξονα. Τα ιστογράμματα της κάμερας προορίζονται μόνο ως οδηγοί και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται σε εφαρμογές απεικόνισης. Μερικά δείγματα ιστογραμμάτων φαίνονται παρακάτω:

 • Εάν η εικόνα περιέχει αντικείμενα με μεγάλο εύρος φωτεινότητας, η κατανομή των τόνων θα είναι σχετικά ομοιόμορφη.

 • Εάν η εικόνα είναι σκοτεινή, η κατανομή του τόνου θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά.

 • Εάν η εικόνα είναι φωτεινή, η κατανομή του τόνου θα μετατοπιστεί προς τα δεξιά.

Η αύξηση της αντιστάθμισης έκθεσης μετατοπίζει την κατανομή των τόνων προς τα δεξιά, ενώ η μείωση της αντιστάθμισης έκθεσης μετατοπίζει την κατανομή προς τα αριστερά. Τα ιστογράμματα μπορούν να παρέχουν μια κατά προσέγγιση ιδέα της συνολικής έκθεσης όταν ο έντονος φωτισμός περιβάλλοντος καθιστά δύσκολη την προβολή εικόνων στην οθόνη.

Δεδομένα Σκοποβολής

Δείτε τις ρυθμίσεις που ίσχυαν τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία.

1

μέτρηση ( Επιλογή του τρόπου με τον οποίο η κάμερα ρυθμίζει την έκθεση )

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματο κλείστρου) , M (Εγχειρίδιο) )

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Εγχειρίδιο) )

2

Λειτουργία λήψης ( Επιλογή λειτουργίας λήψης )

Ευαισθησία ISO 1 ( Προσαρμογή της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) )

3

Αντιστάθμιση έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

Βέλτιστη ρύθμιση έκθεσης 2 ( b5: Βελτιστοποιήστε τη βέλτιστη έκθεση )

4

Εστιακή απόσταση 3

5

Δεδομένα φακού

6

λειτουργία αυτόματης εστίασης ( Λειτουργία αυτόματης εστίασης )

Λειτουργία περιοχής AF ( Λειτουργία AF- Area )

7

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μείωσης κραδασμών φακού (VR).

8

Ισορροπία λευκού 4 ( Επίτευξη φυσικών χρωμάτων με διαφορετικές πηγές φωτός (ισορροπία λευκού) )

9

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού ( Fine-Tuning White Balance )

10

χρωματικός χώρος ( Χρωματικός Χώρος )

11

Όνομα κάμερας

12

Περιοχή εικόνας ( Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας )

13

Αριθμός φακέλου – αριθμός πλαισίου

1

Flash τύπου 5

2

Τηλεχειριστήριο φλας 5

3

Λειτουργία φλας 5 ( Λειτουργίες Flash )

4

Λειτουργία ελέγχου φλας 5 ( Λειτουργία ελέγχου φλας )

Flash compensation 5 ( Flash Compensation )

1

Υψηλή μείωση θορύβου ISO ( Υψηλό ISO NR )

Μείωση θορύβου μακράς έκθεσης ( NR μακράς έκθεσης )

2

Ενεργός D-Lighting ( Ενεργός D-Lighting )

3

Ισχύς HDR ( Υψηλό δυναμικό εύρος (HDR) )

4

Έλεγχος βινιέτας ( Έλεγχος βινιέτας )

5

Ιστορικό ρετουσάρισμα ( N Το μενού ρετουσάρισμα: Δημιουργία ρετουσαρισμένων αντιγράφων )

6

Σχόλιο εικόνας ( Σχόλιο εικόνας )

1

Όνομα φωτογράφου 7 ( Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων )

2

Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων 7 ( Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων )

 1. Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε στη λειτουργία P , S , A ή M με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

 2. Εμφανίζεται εάν η προσαρμοσμένη ρύθμιση b5 [ Βελτιστοποίηση βέλτιστης έκθεσης ] έχει οριστεί σε τιμή διαφορετική από το μηδέν για οποιαδήποτε μέθοδο μέτρησης.

 3. Περιλαμβάνει επίσης τη μεγέθυνση για φωτογραφίες που λαμβάνονται με τηλεμετατροπέα.

 4. Περιλαμβάνει επίσης τη θερμοκρασία χρώματος των φωτογραφιών που τραβήχτηκαν χρησιμοποιώντας το 4 ([ Auto ]).

 5. Εμφανίζεται μόνο εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε με προαιρετική μονάδα φλας ( Φωτογράφηση με φλας On-Camera , Remote Flash Photography ).

 6. Τα στοιχεία που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με το στοιχείο ελέγχου εικόνας που έχει επιλεγεί κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

 7. Οι πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζονται μόνο εάν έχουν εγγραφεί με τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων ] στο μενού ρυθμίσεων.

Δεδομένα τοποθεσίας

Το γεωγραφικό πλάτος, το γεωγραφικό μήκος και άλλα δεδομένα τοποθεσίας παρέχονται από την έξυπνη συσκευή και διαφέρουν ανάλογα με την ( Δεδομένα τοποθεσίας ). Στην περίπτωση ταινιών, τα δεδομένα δίνουν την τοποθεσία στην αρχή της εγγραφής.

Επισκόπηση δεδομένων

1

Αριθμός καρέ/συνολικός αριθμός πλαισίων

2

Μεταφόρτωση επισήμανσης ( Επιλογή φωτογραφιών για μεταφόρτωση )

3

Προστασία κατάστασης ( Προστασία φωτογραφιών από διαγραφή )

4

Ένδειξη ρετουσάρισμα ( N Το μενού ρετουσάρισμα: Δημιουργία ρετουσαρισμένων αντιγράφων )

5

Όνομα κάμερας

6

Ένδειξη σχολίων εικόνας ( Σχόλιο εικόνας )

7

Ένδειξη δεδομένων τοποθεσίας ( Δεδομένα τοποθεσίας )

8

Ιστόγραμμα ( Ιστογράμματα )

9

Ποιότητα εικόνας ( Προσαρμογή ποιότητας εικόνας )

10

Μέγεθος εικόνας ( Επιλογή μεγέθους εικόνας )

11

Περιοχή εικόνας ( Προσαρμογή ρυθμίσεων περιοχής εικόνας )

12

Ονομα αρχείου ( Ονομασία αρχείων )

13

Ώρα εγγραφής ( Ζώνη ώρας και ημερομηνία )

14

Ονομα φακέλου ( Φάκελος αποθήκευσης )

15

Ημερομηνία εγγραφής ( Ζώνη ώρας και ημερομηνία )

16

Τρέχουσα υποδοχή κάρτας ( Χρήση δύο καρτών μνήμης )

17

Εκτίμηση ( Φωτογραφίες βαθμολογίας )

18

μέτρηση ( Επιλογή του τρόπου με τον οποίο η κάμερα ρυθμίζει την έκθεση )

19

Λειτουργία λήψης ( Επιλογή λειτουργίας λήψης )

20

Ταχύτητα κλείστρου ( S (Αυτόματο κλείστρου) , M (Εγχειρίδιο) )

21

Διάφραγμα ( A (Aperture-Priority Auto) , M (Εγχειρίδιο) )

22

Ευαισθησία ISO 1 ( Προσαρμογή της ευαισθησίας της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO) )

23

Εστιακό μήκος

24

Ενεργός D-Lighting ( Ενεργός D-Lighting )

25

Έλεγχος εικόνας ( Επεξεργασία εικόνας (Στοιχεία ελέγχου εικόνας) )

26

χρωματικός χώρος ( Χρωματικός Χώρος )

27

Λειτουργία φλας 2 ( Λειτουργίες Flash )

28

Ισορροπία λευκού ( Επίτευξη φυσικών χρωμάτων με διαφορετικές πηγές φωτός (ισορροπία λευκού) )

Θερμοκρασία χρώματος ( Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος )

Εγχειρίδιο προεπιλογής ( Εγχειρίδιο προεπιλογής )

Βελτιστοποίηση ισορροπίας λευκού ( Fine-Tuning White Balance )

29

Flash compensation 2 ( Flash Compensation )

Λειτουργία Commander 2

30

Αντιστάθμιση έκθεσης ( Αντιστάθμιση έκθεσης )

 1. Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε στη λειτουργία P , S , A ή M με ενεργοποιημένο τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO.

 2. Εμφανίζεται μόνο εάν η φωτογραφία τραβήχτηκε με προαιρετική μονάδα φλας.