Επιλέξτε AF για αυτόματη εστίαση, M για χειροκίνητη εστίαση.