Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα λειτουργίας για να επιλέξετε μια λειτουργία λήψης. Επιλέξτε εάν θα προσαρμόσετε την ταχύτητα κλείστρου και/ή το διάφραγμα χειροκίνητα ή θα αφήσετε τη φωτογραφική μηχανή να φορτίζει.

Χρήση του επιλογέα λειτουργίας

Πατήστε την απελευθέρωση κλειδώματος επιλογέα λειτουργίας και περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας για να επιλέξετε από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Τρόπος

Περιγραφή

b

Αυτο

Μια απλή λειτουργία "point-and-shoot" που αφήνει την κάμερα να έχει τις ρυθμίσεις ( Λήψη φωτογραφιών ( b Mode) , Εγγραφή ταινιών ( b Mode) ).

Π

Προγραμματισμένο αυτόματο

Η κάμερα ρυθμίζει την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα για βέλτιστη έκθεση.

μικρό

Αυτόματο κλείστρου προτεραιότητας

Εσείς επιλέγετε την ταχύτητα κλείστρου. η κάμερα επιλέγει το διάφραγμα για καλύτερα αποτελέσματα.

ΕΝΑ

Αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος

Εσείς επιλέγετε το διάφραγμα. η κάμερα επιλέγει την ταχύτητα κλείστρου για καλύτερα αποτελέσματα.

Μ

Εγχειρίδιο

Ελέγχετε τόσο την ταχύτητα κλείστρου όσο και το διάφραγμα. Ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου σε "bulb" ή "time" για εκθέσεις μεγάλης διάρκειας.

U1/U2

Λειτουργίες ρυθμίσεων χρήστη

Εκχωρήστε ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σε αυτές τις θέσεις. Οι ρυθμίσεις μπορούν να ανακληθούν απλώς περιστρέφοντας τον επιλογέα λειτουργίας.

EFCT

Λειτουργία ειδικών εφέ

Τραβήξτε φωτογραφίες με πρόσθετα ειδικά εφέ.