Επιλέξτε τα στοιχεία που εμφανίζονται στα μενού i κατά τη λήψη. Χρησιμοποιήστε την Προσαρμοσμένη ρύθμιση f1 [ Προσαρμογή i ] για να επιλέξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται κατά τη φωτογράφιση με σκόπευτρο, Προσαρμοσμένη ρύθμιση f2 [ Προσαρμογή i (Lv) ] για να επιλέξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται κατά τη φωτογράφιση ζωντανής προβολής και Προσαρμοσμένη ρύθμιση g1 [ Προσαρμογή i ] για να επιλέξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται κατά την εγγραφή ταινίας. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω.

 1. Επισημάνετε τη θέση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε J .

  Θα εμφανιστεί μια λίστα με τα διαθέσιμα στοιχεία για την επιλεγμένη θέση.

 2. Επισημάνετε το επιθυμητό αντικείμενο και πατήστε J .
  • Το στοιχείο θα αντιστοιχιστεί στην επιλεγμένη θέση και θα εμφανιστούν οι επιλογές που εμφανίζονται στο Βήμα 1.

  • Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 όπως θέλετε.

 3. Πατήστε το κουμπί G

  Οι αλλαγές θα αποθηκευτούν και θα εμφανιστεί το μενού Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.