Αυτή η ενότητα είναι κυρίως αφιερωμένη στην περιγραφή του τρόπου σύνδεσης σε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (LAN) χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο Wi‑Fi της κάμερας και στον τρόπο χρήσης των λειτουργιών δικτύου αφού συνδεθεί. Οι τύποι σύνδεσης δικτύου που διατίθενται με την κάμερα και τα προαιρετικά αξεσουάρ φαίνονται παρακάτω.

  • Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση σε δίκτυα με χρήση ασύρματου πομπού WT-7, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με το WT-7.