Για γρήγορη πρόσβαση σε ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά, πατήστε το i ή πατήστε το i στην οθόνη ζωντανής προβολής για να προβάλετε το μενού i

  • Επισημάνετε στοιχεία χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα και πατήστε το J για να δείτε τις επιλογές. Επισημάνετε την επιθυμητή επιλογή και πατήστε το J για να επιλέξετε και να επιστρέψετε στο μενού i

  • Για ακύρωση και επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε το κουμπί i

  • Κατά τη φωτογράφιση με σκόπευτρο, τη ζωντανή προβολή και την εγγραφή ταινίας εμφανίζονται διαφορετικά μενού.

Αντικείμενα με γκρι χρώμα

Ορισμένα στοιχεία και επιλογές μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με τη λειτουργία και την κατάσταση της κάμερας. Τα μη διαθέσιμα στοιχεία εμφανίζονται με γκρι χρώμα και δεν μπορούν να επιλεγούν.

Οι επιλογές εντολών
  • Ο κύριος επιλογέας εντολών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλέξετε τη ρύθμιση για το στοιχείο που επισημαίνεται αυτήν τη στιγμή στο μενού i Οι επιλογές για την επιλεγμένη ρύθμιση, εάν υπάρχουν, μπορούν να επιλεγούν περιστρέφοντας τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών.

  • Μερικά στοιχεία μπορούν να προσαρμοστούν περιστρέφοντας έναν επιλογέα.

  • Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση ή επισημαίνοντας ένα άλλο στοιχείο.

The Still Photography i Menu

Πατώντας το i κατά τη διάρκεια της ακίνητης φωτογραφίας εμφανίζονται τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα και πατήστε το J για να δείτε τις επιλογές.

Φωτογραφία με σκόπευτρο

Ζωντανή φωτογραφία

1

Ρύθμιση ελέγχου εικόνας

2

Ποιότητα εικόνας

3

Λειτουργία φλας

4

Σύνδεση Wi‑Fi

5

Λειτουργία αυτόματης εστίασης

6

Επιλέξτε περιοχή εικόνας 1

7

ισορροπία λευκού

8

Μέγεθος εικόνας

9

Μέτρηση

10

Ενεργός D-Lighting

11

Λειτουργία περιοχής AF

12

Προσαρμοσμένοι έλεγχοι 1

13

Αρνητικός ψηφιοποιητής 2

14

Προεπισκόπηση έκθεσης 2

  1. Εμφανίζεται μόνο κατά τη φωτογράφηση με σκόπευτρο.

  2. Εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια φωτογράφισης ζωντανής προβολής.

Προσαρμογή μενού i

Επιλέξτε τα στοιχεία που εμφανίζονται στα μενού i Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων f1 [Προσαρμογή i μενού] και f2 [Προσαρμογή i μενού (Lv)] για να επιλέξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο σκόπευτρο και ζωντανή φωτογραφία, αντίστοιχα.

Μενού The Movie i

Πατώντας το i κατά την εγγραφή ταινίας εμφανίζονται τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω. Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα και πατήστε το J για να δείτε τις επιλογές.

1

Ρύθμιση ελέγχου εικόνας

2

Μέγεθος καρέ και ρυθμός/Ποιότητα εικόνας

3

Μείωση θορύβου ανέμου

4

Σύνδεση Wi‑Fi

5

Λειτουργία αυτόματης εστίασης

6

Προορισμός

7

ισορροπία λευκού

8

Ευαισθησία μικροφώνου

9

Μέτρηση

10

Ενεργός D-Lighting

11

Λειτουργία περιοχής AF

12

Ηλεκτρονικό VR

Προσαρμογή μενού i

Χρησιμοποιήστε την προσαρμοσμένη ρύθμιση g1 [Προσαρμογή i μενού] για να επιλέξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ταινία i μενού.

Το Μενού i

Πατώντας το i κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής εμφανίζεται ένα i ευαισθησία στο περιβάλλον με τις επιλογές αναπαραγωγής που χρησιμοποιούνται συχνά.

Αναπαραγωγή φωτογραφιών

Αναπαραγωγή ταινίας

Η αναπαραγωγή της ταινίας διακόπηκε