Χρησιμοποιήστε το κουμπί S ( Q ) για να προσαρμόσετε την ευαισθησία της κάμερας στο φως (ευαισθησία ISO). Όσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία ISO, τόσο λιγότερο φως χρειάζεται για να γίνει μια έκθεση, επιτρέποντας μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου ή μικρότερα διαφράγματα. Έχετε επίσης την επιλογή να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO, ο οποίος προσαρμόζει αυτόματα την ευαισθησία εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη έκθεση στη ρύθμιση που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Ρύθμιση ευαισθησίας ISO

Κρατήστε πατημένο το κουμπί S ( Q ) και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών.

  • Επιλέξτε από τιμές από ISO 100 έως 51200. Διατίθενται επίσης ρυθμίσεις από περίπου 0,3 έως 1 EV κάτω από το ISO 100 και 0,3 έως 2 EV πάνω από το ISO 51200.

  • Εκτός από τις ρυθμίσεις από ISO 100 έως 51200, b και όλες οι λειτουργίες EFCT εκτός από j προσφέρουν επίσης μια επιλογή X ([ Auto ]). Όταν είναι επιλεγμένο X , η κάμερα προσαρμόζει αυτόματα την ευαισθησία ISO.

Υψηλές ευαισθησίες ISO

Όσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία ISO, τόσο λιγότερο φως χρειάζεται για να γίνει μια έκθεση, επιτρέποντας τη λήψη φωτογραφιών όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής και συμβάλλοντας στην αποφυγή θαμπώματος όταν το θέμα είναι σε κίνηση. Σημειώστε, ωστόσο, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία, τόσο πιο πιθανό είναι η εικόνα να επηρεαστεί από «θόρυβο» με τη μορφή φωτεινών εικονοστοιχείων σε τυχαία απόσταση, ομίχλης ή γραμμών.

Ενεργοποίηση αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO

Στις λειτουργίες P , S , A και M , μπορείτε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί S ( Q ) και να περιστρέψετε τον δευτερεύοντα επιλογέα εντολών για να επιλέξετε εάν η κάμερα θα προσαρμόσει αυτόματα την ευαισθησία ISO εάν η επιθυμητή έκθεση δεν μπορεί να επιτευχθεί στην τιμή που έχει επιλεγεί από το χρήστης.

  • Όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO, οι ενδείξεις ISO AUTO θα εμφανιστούν στον πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο. Όταν αυτές οι ενδείξεις είναι αναμμένες (δεν αναβοσβήνουν), οι φωτογραφίες θα ληφθούν με την ευαισθησία που έχει επιλεγεί για [ Ευαισθησία ISO ]. Όταν αλλάξει η ευαισθησία από την τιμή που έχει επιλέξει ο χρήστης, οι ενδείξεις ISO AUTO θα αναβοσβήσουν και η τροποποιημένη τιμή θα εμφανιστεί στις οθόνες.

Μέγιστη ευαισθησία

Στις λειτουργίες P , S , A και M , μπορείτε να επιλέξετε ένα ανώτερο όριο για τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO για να αποτρέψετε την υπερβολική αύξηση της ευαισθησίας ISO. Η μέγιστη ευαισθησία ISO μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO ] > [ Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO ] > [ Μέγιστη ευαισθησία ] στο μενού λήψης φωτογραφιών.