Το κουμπί AF-ON μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εστίαση στη λειτουργία αυτόματης εστίασης.

  • Μπορείτε να επιλέξετε τον ρόλο που έχει εκχωρηθεί στο κουμπί AF-ON . Χρησιμοποιήστε τις Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις f3 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ] και g2 [ Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου ] στο μενού Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για να επιλέξετε τους ρόλους που παίζονται από το κουμπί κατά τη φωτογράφηση και την εγγραφή ταινίας, αντίστοιχα.