Χρησιμοποιήστε το κουμπί E (αντιστάθμιση έκθεσης) για να αλλάξετε την έκθεση από την τιμή που προτείνει η κάμερα. Η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τις εικόνες πιο φωτεινές ή πιο σκοτεινές.

−1 EV

Καμία αντιστάθμιση έκθεσης

+1 EV

Το κουμπί E

Το E μπορεί να απενεργοποιηθεί σε ορισμένες λειτουργίες λήψης ή όταν ισχύουν ορισμένες συνθήκες.

Προσαρμογή της αντιστάθμισης έκθεσης

Κρατήστε πατημένο το E και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών.

  • Οι υψηλότερες τιμές κάνουν το θέμα πιο φωτεινό, οι χαμηλότερες τιμές πιο σκούρο.

  • Η κανονική έκθεση μπορεί να αποκατασταθεί ρυθμίζοντας την αντιστάθμιση έκθεσης στο ±0,0. Η αντιστάθμιση έκθεσης δεν επαναφέρεται όταν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη.