Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε την τρέχουσα εικόνα για μεταφόρτωση σε έξυπνη συσκευή, υπολογιστή ή διακομιστή ftp.

 • Τα i που χρησιμοποιούνται για την επιλογή εικόνων για μεταφόρτωση ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της συνδεδεμένης συσκευής:

  • [ Επιλογή για αποστολή/απεπιλογή (έξυπνη συσκευή) ]: Εμφανίζεται όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε έξυπνη συσκευή μέσω ενσωματωμένου Bluetooth χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή ] στο μενού ρυθμίσεων ( Σύνδεση σε Έξυπνη Συσκευή ).

  • [ Επιλογή για αποστολή/απεπιλογή (PC) ]: Εμφανίζεται όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή μέσω ενσωματωμένο Wi‑Fi χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Σύνδεση με υπολογιστή ] στο μενού ρυθμίσεων ( Σύνδεση σε υπολογιστή ).

  • [ Επιλογή αποστολής/απεπιλογής (WT) ]: Εμφανίζεται όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή ή διακομιστή ftp μέσω ασύρματου πομπού WT-7 (διατίθεται ξεχωριστά) χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Ασύρματος πομπός (WT-7) ] στο μενού ρυθμίσεων ( Ασύρματος πομπός (WT-7) ).

 • Οι ταινίες δεν μπορούν να επιλεγούν για μεταφόρτωση όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε μια έξυπνη συσκευή μέσω της εφαρμογής SnapBridge.

 • Το μέγιστο μέγεθος αρχείου για ταινίες που έχουν μεταφορτωθεί με άλλα μέσα είναι 4 GB.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

  Εμφανίστε μια εικόνα σε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου ή ζουμ αναπαραγωγής ή επιλέξτε τη στη λίστα μικρογραφιών.

 2. Επιλέξτε [ Επιλογή για αποστολή/απεπιλογή ].

  Πατήστε το i για να εμφανιστεί το i και, στη συνέχεια, επισημάνετε [ Επιλογή για αποστολή/απεπιλογή ] και πατήστε J Οι φωτογραφίες που επιλέχθηκαν για μεταφόρτωση υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο W για να καταργήσετε την επιλογή, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.