Για να συνδεθείτε στην κάμερα από smartphone ή tablet (παρακάτω, "έξυπνη συσκευή"), κατεβάστε την εφαρμογή SnapBridge .

Η εφαρμογή SnapBridge

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή SnapBridge για ασύρματες συνδέσεις μεταξύ της κάμερας και των έξυπνων συσκευών.

Η εφαρμογή SnapBridge είναι διαθέσιμη δωρεάν από το Apple App Store και στο Google Play . Επισκεφτείτε τον ιστότοπο Nikon για τα τελευταία νέα SnapBridge .

Τι μπορεί να κάνει SnapBridge για εσάς

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SnapBridge , μπορείτε:

 • Λήψη φωτογραφιών από την κάμερα

  Πραγματοποιήστε λήψη των υπαρχουσών εικόνων ή λήψη νέων φωτογραφιών καθώς τραβήχτηκαν.

 • Έλεγχος της κάμερας από απόσταση (απομακρυσμένη φωτογραφία)

  Ελέγξτε την κάμερα και τραβήξτε φωτογραφίες από την έξυπνη συσκευή.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της εφαρμογής SnapBridge :

https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

Ασύρματες Συνδέσεις

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SnapBridge , μπορείτε να συνδεθείτε μέσω Wi‑Fi ( Σύνδεση μέσω Wi‑Fi (Λειτουργία Wi‑Fi) ) ή Bluetooth ( Σύνδεση μέσω Bluetooth ). Η σύνδεση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή SnapBridge σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε το ρολόι της κάμερας και να ενημερώνετε τα δεδομένα τοποθεσίας χρησιμοποιώντας πληροφορίες που παρέχονται από την έξυπνη συσκευή. Η σύνδεση μέσω Bluetooth επιτρέπει την αυτόματη αποστολή φωτογραφιών κατά τη λήψη.

Wi‑Fi

Bluetooth

Σύνδεση μέσω Wi‑Fi (Λειτουργία Wi‑Fi)

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδεθείτε στην κάμερα μέσω Wi‑Fi.

Πριν από τη σύνδεση

Πριν συνδεθείτε, ενεργοποιήστε το Wi‑Fi στην έξυπνη συσκευή (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με τη συσκευή), ελέγξτε ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην κάρτα μνήμης της κάμερας και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες της κάμερας και της έξυπνης συσκευής είναι πλήρως φορτισμένες για να αποτρέψετε την απροσδόκητη απενεργοποίηση των συσκευών.

 1. Έξυπνη συσκευή: Εκκινήστε την εφαρμογή SnapBridge .

  Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που εκκινείτε την εφαρμογή , πατήστε [ Παράλειψη ]. Εάν έχετε εκκινήσει την εφαρμογή στο παρελθόν , μπορείτε να προχωρήσετε στο Βήμα 2.

 2. Ανοιξε το καρτέλα και πατήστε > [ Λειτουργία Wi-Fi ].

 3. Έξυπνη συσκευή: Πατήστε [ Σύνδεση Wi-Fi ] όταν σας ζητηθεί.
 4. Κάμερα/έξυπνη συσκευή: Ενεργοποιήστε την κάμερα.

  Η έξυπνη συσκευή θα σας δώσει εντολή να ετοιμάσετε την κάμερα. Ενεργοποιήστε την κάμερα. Μην πατήσετε [ Επόμενο ] μέχρι να ολοκληρώσετε το επόμενο βήμα.

 5. Κάμερα: Ενεργοποίηση Wi‑Fi.

  Επιλέξτε [ Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή ] > [ Σύνδεση Wi‑Fi ] στο μενού ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, επισημάνετε το [ Δημιουργία σύνδεσης Wi‑Fi ] και πατήστε J

  Θα εμφανιστούν το SSID της κάμερας και ο κωδικός πρόσβασης.

  Ενεργοποίηση Wi‑Fi

  Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το Wi‑Fi επιλέγοντας [ Σύνδεση Wi‑Fi ] > [ Δημιουργία σύνδεσης Wi‑Fi. με έξυπνη συσκευή ] στο μενού i για λειτουργία λήψης.

 6. Έξυπνη συσκευή: Πατήστε [ Επόμενο ].

  Πατήστε [ Επόμενο ] μόλις ενεργοποιήσετε το Wi‑Fi στην κάμερα όπως περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα.

 7. Έξυπνη συσκευή: Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, πατήστε [ Άνοιγμα της εφαρμογής ρυθμίσεων συσκευής ].
  • Συσκευές Android : Θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις Wi‑Fi.

  • Συσκευές iOS : Θα ξεκινήσει η εφαρμογή "Ρυθμίσεις". Πατήστε [ < Ρυθμίσεις ] για να ανοίξετε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις". Στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα πάνω και πατήστε [ Wi‑Fi ], το οποίο θα βρείτε κοντά στην κορυφή της λίστας ρυθμίσεων.

 8. Έξυπνη συσκευή: Εισαγάγετε το SSID της κάμερας και τον κωδικό πρόσβασης.

  • Εισαγάγετε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης που εμφανίζονται από την κάμερα στο Βήμα 5.

   • Συσκευή Android (οι πραγματικές οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν)

   • Συσκευή iOS (οι πραγματικές οθόνες ενδέχεται να διαφέρουν)

  • Δεν θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης όταν συνδεθείτε στην κάμερα.

 9. Έξυπνη συσκευή: Επιστρέψτε στην εφαρμογή SnapBridge .

  Αφού δημιουργηθεί μια σύνδεση Wi‑Fi, θα εμφανιστούν οι επιλογές λειτουργίας Wi‑Fi. Δείτε την ηλεκτρονική βοήθεια για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής SnapBridge .

  Τερματισμός λειτουργίας Wi-Fi

  Για να τερματίσετε τη σύνδεση Wi‑Fi, πατήστε . Όταν το εικονίδιο αλλάξει σε , πατήστε και επιλέξτε [ Έξοδος από τη λειτουργία Wi‑Fi. ].

Σύνδεση μέσω Bluetooth

Πριν συνδεθείτε μέσω Bluetooth για πρώτη φορά, θα χρειαστεί να αντιστοιχίσετε την κάμερα και την έξυπνη συσκευή όπως περιγράφεται παρακάτω. Οι οδηγίες σύζευξης για Android και iOS διαφέρουν ελαφρώς.

Πριν από τη σύζευξη

Πριν ξεκινήσετε τη σύζευξη, ενεργοποιήστε Bluetooth στην έξυπνη συσκευή (για λεπτομέρειες, δείτε την τεκμηρίωση που παρέχεται με τη συσκευή), ελέγξτε ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος στην κάρτα μνήμης της κάμερας και βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες της κάμερας και της έξυπνης συσκευής είναι πλήρως φορτισμένες σε αποτρέψτε την απροσδόκητη απενεργοποίηση των συσκευών.

Android : Σύνδεση για πρώτη φορά (σύζευξη)

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη της κάμερας με συσκευές iOS , ανατρέξτε στην ενότητα « iOS : Σύνδεση για πρώτη φορά (σύζευξη)» ( iOS : Σύνδεση για πρώτη φορά (σύζευξη) ).

 1. Κάμερα: Ετοιμάστε την κάμερα.

  Επιλέξτε [ Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή ] > [ Σύζευξη ( Bluetooth ) ] στο μενού ρυθμίσεων, στη συνέχεια επισημάνετε [ Έναρξη σύζευξης ] και πατήστε J

  …για να εμφανίσετε το όνομα της κάμερας.

 2. Συσκευή Android : Εκκινήστε την εφαρμογή SnapBridge .
  • Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που εκκινείτε την εφαρμογή , πατήστε [ Σύνδεση με κάμερα ] και προχωρήστε στο Βήμα 3.

  • Εάν έχετε εκκινήσει την εφαρμογή στο παρελθόν , ανοίξτε το καρτέλα και πατήστε [ Σύνδεση με κάμερα ].

 3. Συσκευή Android : Επιλέξτε την κάμερα.

  Πατήστε το όνομα της κάμερας.

 4. Κάμερα/Συσκευή Android : Ελέγξτε τον κωδικό ελέγχου ταυτότητας.

  Επιβεβαιώστε ότι η κάμερα και η συσκευή Android εμφανίζουν τον ίδιο κωδικό ελέγχου ταυτότητας (κυκλωμένο στην εικόνα).

 5. Κάμερα/Συσκευή Android : Έναρξη σύζευξης.

  • Κάμερα : Πατήστε J

  • Συσκευή Android : Πατήστε το κουμπί που υποδεικνύεται στην εικόνα (η ετικέτα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του Android που χρησιμοποιείτε).

  Σφάλμα ζεύξης

  Εάν περιμένετε πάρα πολύ μεταξύ του πατήματος του κουμπιού στην κάμερα και του κουμπιού στη συσκευή Android , η σύζευξη θα αποτύχει και θα εμφανιστεί ένα σφάλμα.

  Κάμερα : Πατήστε J και επιστρέψτε στο Βήμα 1.

  Συσκευή Android : Πατήστε [ OK ] και επιστρέψτε στο Βήμα 2.

 6. Κάμερα/Συσκευή Android : Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  • Κάμερα : Πατήστε J Η κάμερα θα εμφανίσει ένα μήνυμα που δηλώνει ότι οι συσκευές είναι συνδεδεμένες.

  • Συσκευή Android : Η σύζευξη ολοκληρώθηκε. Πατήστε [ OK ] για έξοδο στο αυτί.

   Ζεύγος για πρώτη φορά

   Την πρώτη φορά που θα αντιστοιχίσετε τη συσκευή Android με μια κάμερα μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής SnapBridge , θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τις επιλογές αυτόματης σύνδεσης (αυτόματη μεταφόρτωση και αυτόματο ρολόι και συγχρονισμός τοποθεσίας). Αυτή η προτροπή δεν θα εμφανιστεί ξανά, αλλά οι ρυθμίσεις αυτόματης σύνδεσης είναι προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το [ Auto link ] στο αυτί.

Η σύζευξη έχει πλέον ολοκληρωθεί. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή SnapBridge , μπορείτε να συνδεθείτε όπως περιγράφεται στην ενότητα "Σύνδεση σε ζευγοποιημένη συσκευή" ( Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή ).

Απενεργοποίηση Bluetooth

Για να απενεργοποιήσετε Bluetooth , επιλέξτε [ Απενεργοποίηση ] για [ Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή ] > [ Σύζευξη ( Bluetooth ) ] > [ Σύνδεση Bluetooth ] στο μενού ρυθμίσεων της κάμερας.

iOS : Σύνδεση για πρώτη φορά (σύζευξη)

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη της κάμερας με συσκευές Android , ανατρέξτε στην ενότητα « Android : Σύνδεση για πρώτη φορά (σύζευξη)» ( Android : Σύνδεση για πρώτη φορά (σύζευξη) ).

 1. Κάμερα: Ετοιμάστε την κάμερα.

  Επιλέξτε [ Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή ] > [ Σύζευξη ( Bluetooth ) ] στο μενού ρυθμίσεων, στη συνέχεια επισημάνετε [ Έναρξη σύζευξης ] και πατήστε J

  …για να εμφανίσετε το όνομα της κάμερας.

 2. Συσκευή iOS : Εκκινήστε την εφαρμογή SnapBridge .
  • Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που εκκινείτε την εφαρμογή , πατήστε [ Σύνδεση με κάμερα ] και προχωρήστε στο Βήμα 3.

  • Εάν έχετε εκκινήσει την εφαρμογή στο παρελθόν , ανοίξτε το καρτέλα και πατήστε [ Σύνδεση με κάμερα ].

 3. Συσκευή iOS : Επιλέξτε την κάμερα.

  Πατήστε το όνομα της κάμερας.

 4. Συσκευή iOS : Διαβάστε τις οδηγίες.

  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες σύζευξης και πατήστε [ Κατανοητό ].

 5. Συσκευή iOS : Επιλέξτε ένα αξεσουάρ.

  Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα αξεσουάρ, πατήστε ξανά το όνομα της κάμερας.

 6. Κάμερα/συσκευή iOS : Έναρξη σύζευξης.

  • Κάμερα : Πατήστε J

  • Συσκευή iOS : Πατήστε το κουμπί που υποδεικνύεται στην εικόνα (η ετικέτα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του iOS που χρησιμοποιείτε).

   Σφάλμα ζεύξης

   Εάν περιμένετε πάρα πολύ μεταξύ του πατήματος του κουμπιού στην κάμερα και του κουμπιού στη συσκευή iOS , η σύζευξη θα αποτύχει και θα εμφανιστεί ένα σφάλμα.

   Κάμερα : Πατήστε J και επιστρέψτε στο Βήμα 1.

   Συσκευή iOS : Παραβλέψτε την εφαρμογή SnapBridge και ελέγξτε ότι δεν εκτελείται στο παρασκήνιο, στη συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή "Ρυθμίσεις" iOS και ζητήστε από iOS να "ξεχάσει" την κάμερα όπως φαίνεται στην εικόνα πριν επιστρέψετε στο Βήμα 2.

 7. Κάμερα/συσκευή iOS : Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

  • Κάμερα : Πατήστε J Η κάμερα θα εμφανίσει ένα μήνυμα που δηλώνει ότι οι συσκευές είναι συνδεδεμένες.

  • Συσκευή iOS : Η σύζευξη ολοκληρώθηκε. Πατήστε [ OK ] για έξοδο στο αυτί.

   Ζεύγος για πρώτη φορά

   Την πρώτη φορά που θα αντιστοιχίσετε τη συσκευή iOS με μια κάμερα μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής SnapBridge , θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τις επιλογές αυτόματης σύνδεσης (αυτόματη μεταφόρτωση και αυτόματο ρολόι και συγχρονισμός τοποθεσίας). Αυτή η προτροπή δεν θα εμφανιστεί ξανά, αλλά οι ρυθμίσεις αυτόματης σύνδεσης είναι προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το [ Auto link ] στο αυτί.

Η σύζευξη έχει πλέον ολοκληρωθεί. Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή SnapBridge , μπορείτε να συνδεθείτε όπως περιγράφεται στην ενότητα "Σύνδεση σε ζευγοποιημένη συσκευή" ( Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή ).

Απενεργοποίηση Bluetooth

Για να απενεργοποιήσετε Bluetooth , επιλέξτε [ Απενεργοποίηση ] για [ Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή ] > [ Σύζευξη ( Bluetooth ) ] > [ Σύνδεση Bluetooth ] στο μενού ρυθμίσεων της κάμερας.

Σύνδεση σε συζευγμένη συσκευή

Η σύνδεση με μια έξυπνη συσκευή που έχει ήδη αντιστοιχιστεί με την κάμερα είναι γρήγορη και εύκολη.

 1. Κάμερα: Ενεργοποίηση Bluetooth .

  Στο μενού ρυθμίσεων, επιλέξτε [ Σύνδεση σε έξυπνη συσκευή ] > [ Σύζευξη ( Bluetooth ) ] > [ Σύνδεση Bluetooth ] και, στη συνέχεια, επισημάνετε [ Ενεργοποίηση ] και πατήστε J .

 2. Έξυπνη συσκευή: Εκκινήστε την εφαρμογή SnapBridge .

  Θα δημιουργηθεί αυτόματα μια σύνδεση Bluetooth .