Για να εμφανίσετε το μενού αναπαραγωγής, επιλέξτε την καρτέλα D (μενού αναπαραγωγής) στα μενού της κάμερας.

Το μενού αναπαραγωγής περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Είδος

0

[ Διαγραφή ]

Διαγράφω

[ Φάκελος αναπαραγωγής ]

Φάκελος αναπαραγωγής

[ Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής ]

Επιλογές εμφάνισης αναπαραγωγής

[ Αντιγραφή εικόνων ]

Αντιγραφή εικόνων

[ Κριτική εικόνας ]

Ανασκόπηση εικόνας

[ Μετά τη διαγραφή ]

Μετά τη Διαγραφή

[ Περιστροφή ψηλά ]

Περιστρέψτε ψηλά

[ Προβολή διαφανειών ]

Παρουσίαση

[ Βαθμολογία ]

Εκτίμηση