Για να προβάλετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις, επιλέξτε την A στα μενού της κάμερας.

Οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας ώστε να ταιριάζουν στις μεμονωμένες προτιμήσεις. Το μενού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων χωρίζεται σε επίπεδα.

Οι ακόλουθες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες: 1

Είδος

0

[ Επαναφορά προσαρμοσμένων ρυθμίσεων ]

Επαναφορά προσαρμοσμένων ρυθμίσεων

α [ Αυτόματη εστίαση ]

Α'1

[ Επιλογή προτεραιότητας AF‑C ]

a1: Επιλογή προτεραιότητας AF-C

Α2

[ Επιλογή προτεραιότητας AF‑S ]

a2: Επιλογή προτεραιότητας AF-S

α3

[ Εστίαση παρακολούθησης με κλείδωμα ]

a3: Παρακολούθηση εστίασης με κλείδωμα

α4

[ Ανίχνευση προσώπου με παρακολούθηση 3D ]

a4: 3D-Tracking Face-Detection

α5

[ Ανίχνευση προσώπου/ματιών αυτόματης εστίασης περιοχής ]

a5: Ανίχνευση προσώπου/ματιών αυτόματης εστίασης περιοχής

α6

[ Σημεία εστίασης που χρησιμοποιούνται ]

a6: Χρησιμοποιούνται σημεία εστίασης

α7

[ Αποθήκευση σημείων ανά προσανατολισμό ]

a7: Σημεία αποθήκευσης κατά προσανατολισμό

α8

[ Ενεργοποίηση AF ]

a8: Ενεργοποίηση AF

α9

[ Περιτύλιξη σημείου εστίασης ]

α9: Αναδίπλωση σημείου εστίασης

α10

[ Επιλογές σημείου εστίασης ]

a10: Επιλογές σημείου εστίασης

α11

[ AF χαμηλού φωτισμού ]

a11: AF χαμηλού φωτισμού

α12

[ Χειροκίνητος δακτύλιος εστίασης σε λειτουργία AF ] 2

a12: Χειροκίνητος δακτύλιος εστίασης σε λειτουργία AF

β [ Μέτρηση/έκθεση ]

β1

[ Βήματα EV για cntrl έκθεσης ]

b1: EV Steps for Exposure Cntrl

β2

[ Εύκολη αντιστάθμιση έκθεσης ]

β2: Εύκολη αντιστάθμιση έκθεσης

β3

[ Μέτρηση μήτρας ]

b3: Matrix Metering

β4

[ Κεντροσταθμισμένη περιοχή ]

β4: Κεντροσταθμισμένη περιοχή

β5

[ Βελτιστοποίηση της βέλτιστης έκθεσης ]

b5: Βελτιστοποιήστε τη βέλτιστη έκθεση

c [ Χρονοδιακόπτες/Κλείδωμα AE ]

γ1

[ Κουμπί λήψης AE‑L ]

c1: Κουμπί λήψης AE‑L

γ2

[ Χρονόμετρο αναμονής ]

c2: Χρονοδιακόπτης αναμονής

γ3

[ Χρονόμετρο αυτοματισμού ]

γ3: Χρονοδιακόπτης

γ4

[ Καθυστέρηση απενεργοποίησης παρακολούθησης ]

c4: Καθυστέρηση απενεργοποίησης παρακολούθησης

d [ Λήψη/εμφάνιση ]

δ1

[ Ταχύτητα λήψης σε λειτουργία CL ]

d1: Λειτουργία CL Ταχύτητα λήψης

δ2

[ Μέγ. συνεχής απελευθέρωση ]

δ2: Μέγ. Συνεχής απελευθέρωση

δ3

[ Συγχρον. επιλογές λειτουργίας απελευθέρωσης ]

d3: Συγχρονισμός. Επιλογές λειτουργίας απελευθέρωσης

δ4

[ Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης ]

d4: Λειτουργία καθυστέρησης έκθεσης

d5

[ Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας ]

d5: Ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας

δ6

[ Εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου (M) ]

d6: Εκτεταμένες ταχύτητες κλείστρου (M)

d7

[ Ακολουθία αριθμών αρχείου ]

d7: Ακολουθία αριθμού αρχείου

d8

[ Αποθήκευση πρωτοτύπου (ΕΦΕ) ]

d8: Αποθήκευση πρωτοτύπου (ΕΦΕ)

d9

[ Προεπισκόπηση έκθεσης (Lv) ]

d9: Προεπισκόπηση έκθεσης (Lv)

δ10

[ Οθόνη πλέγματος πλαισίωσης ]

d10: Οθόνη πλέγματος πλαισίωσης

δ11

[ Κορυφαία σημεία ]

d11: Κορυφαίες στιγμές

δ12

[ Φωτισμός LCD ]

d12: Φωτισμός LCD

δ13

[ Ζωντανή προβολή σε συνεχή λειτουργία ]

d13: Ζωντανή προβολή σε συνεχή λειτουργία

δ14

[ Optical VR ] 3

d14: Οπτικό VR

e [ Bracketing/flash ]

ε1

[ Ταχύτητα συγχρονισμού φλας ]

e1: Ταχύτητα συγχρονισμού φλας

ε2

[ Ταχύτητα κλείστρου φλας ]

e2: Ταχύτητα κλείστρου φλας

ε3

[ Exposure comp. για φλας ]

e3: Exposure Comp. για Flash

ε4

[ Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO c ]

e4: Auto c Έλεγχος ευαισθησίας ISO

ε5

[ Φλας μοντελοποίησης ]

ε5: Μοντελοποίηση Flash

ε6

[ Σειρά Bracketing ]

ε6: Εντολή Bracketing

f [ Στοιχεία ελέγχου ]

στ1

[ Προσαρμογή μενού i ]

f1: Προσαρμογή μενού i

στ2

[ Προσαρμογή i (Lv) ]

f2: Προσαρμογή i (Lv)

f3

[ Προσαρμοσμένοι έλεγχοι ]

f3: Προσαρμοσμένοι έλεγχοι

f4

[ κουμπί ΟΚ ]

f4: Κουμπί ΟΚ

f5

[ Προσαρμογή επιλογών εντολών ]

f5: Προσαρμογή επιλογών εντολών

στ6

[ Απελευθερώστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε την κλήση ]

f6: Απελευθερώστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε την κλήση

f7

[ Αντίστροφοι δείκτες ]

f7: Αντίστροφοι δείκτες

f8

[ Διακόπτης D ]

f8: D Διακόπτης

g [ Ταινία ]

ζ1

[ Προσαρμογή μενού i ]

g1: Προσαρμογή μενού i

g2

[ Προσαρμοσμένοι έλεγχοι ]

g2: Προσαρμοσμένοι έλεγχοι

g3

[ Ταχύτητα AF ]

g3: Ταχύτητα AF

g4

[ Ευαισθησία παρακολούθησης AF ]

g4: Ευαισθησία παρακολούθησης AF

g5

[ Εμφάνιση επισήμανσης ]

g5: Επισήμανση οθόνης

  1. Τα στοιχεία που έχουν τροποποιηθεί από τις προεπιλεγμένες τιμές υποδεικνύονται με αστερίσκους (“ U ”).

  2. Αυτό το στοιχείο διατίθεται μόνο με συμβατούς φακούς.

  3. Αυτό το στοιχείο διατίθεται μόνο με συμβατούς φακούς AF‑P που δεν διαθέτουν διακόπτη μείωσης κραδασμών.