Όταν μια μονάδα που υποστηρίζει ενοποιημένο έλεγχο φλας (το SB‑5000, SB‑500, SB‑400 ή SB‑300) είναι τοποθετημένη στο παπούτσι αξεσουάρ της κάμερας, οι πληροφορίες φλας μπορούν να προβληθούν στην οθόνη της κάμερας. Για να προβάλετε πληροφορίες φλας κατά τη φωτογράφιση με σκόπευτρο, πατήστε το κουμπί R για να ενεργοποιήσετε την οθόνη πληροφοριών ( The Information Display ) και μετά πατήστε ξανά το κουμπί R

Εμφανίζεται η λειτουργία ελέγχου φλας

TTL

1

Ένδειξη ετοιμότητας φλας ( Χρήση φλας στην κάμερα )

2

Εικονίδιο αναπήδησης (εμφανίζεται εάν η κεφαλή του φλας έχει κλίση προς τα πάνω, αριστερά ή δεξιά)

3

Προειδοποίηση θέσης κεφαλής ζουμ (εμφανίζεται εάν η κεφαλή ζουμ δεν είναι στη σωστή θέση)

4

Λειτουργία ελέγχου φλας ( Λειτουργία ελέγχου φλας )

Ένδειξη FP ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού Flash )

5

Αντιστάθμιση Flash (TTL; Flash Compensation )

6

Λειτουργία φλας ( Λειτουργίες Flash )

7

Ένδειξη κλειδώματος FV ( Κλείδωμα FV )

8

Flash αντιστάθμιση ( Flash Compensation )

Αυτόματο εξωτερικό φλας

1

Λειτουργία ελέγχου φλας ( Λειτουργία ελέγχου φλας )

Ένδειξη FP ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού Flash )

2

Αυτόματη αντιστάθμιση εξωτερικού φλας ( Flash Compensation )

Εγχειρίδιο Distance-Priority

1

Λειτουργία ελέγχου φλας ( Λειτουργία ελέγχου φλας )

Ένδειξη FP ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού Flash )

2

Αντιστάθμιση φλας (εγχειρίδιο προτεραιότητας απόστασης. Flash Compensation )

3

Απόσταση ( Λειτουργία ελέγχου φλας )

Εγχειρίδιο

1

Λειτουργία ελέγχου φλας ( Λειτουργία ελέγχου φλας )

Ένδειξη FP ( e1: Ταχύτητα συγχρονισμού Flash )

2

Επίπεδο φλας ( Flash Compensation )

Επαναλαμβανόμενο Flash

1

Λειτουργία ελέγχου φλας ( Λειτουργία ελέγχου φλας )

2

Επίπεδο φλας (έξοδος; Λειτουργία ελέγχου φλας )

3

Αριθμός που εκπέμπεται (φορές· Λειτουργία ελέγχου φλας )

συχνότητα ( Λειτουργία ελέγχου φλας )

Πληροφορίες Flash και Ρυθμίσεις κάμερας

Η οθόνη πληροφοριών φλας εμφανίζει επιλεγμένες ρυθμίσεις της κάμερας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας λήψης, της ταχύτητας κλείστρου, του διαφράγματος και της ευαισθησίας ISO.

Αλλαγή ρυθμίσεων Flash

Οι ρυθμίσεις του φλας μπορούν να αλλάξουν πατώντας το κουμπί i στην οθόνη πληροφοριών φλας. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη μονάδα φλας και τις επιλεγμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να ενεργοποιήσετε το φλας.