Στην αναπαραγωγή πλήρους κάδρου, ζουμ και μικρογραφιών, το Q / g ( U ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία των φωτογραφιών από τυχαία διαγραφή. Τα προστατευμένα αρχεία δεν μπορούν να διαγραφούν χρησιμοποιώντας το O ( Q ) ή το στοιχείο [ Delete ] στο μενού αναπαραγωγής. Σημειώστε ότι οι προστατευμένες εικόνες θα διαγραφούν όταν διαμορφωθεί η κάρτα μνήμης ( Μορφοποίηση κάρτας μνήμης ).

Για να προστατέψετε μια φωτογραφία:

  1. Επιλέξτε μια εικόνα.

    Εμφανίστε την εικόνα σε αναπαραγωγή πλήρους κάδρου ή ζουμ αναπαραγωγής ή επισημάνετε τη στη λίστα μικρογραφιών.

  2. Πατήστε το κουμπί Q / g ( U ).

    Η φωτογραφία θα επισημαίνεται με ένα εικονίδιο P Για να αφαιρέσετε την προστασία από τη φωτογραφία ώστε να μπορεί να διαγραφεί, εμφανίστε τη φωτογραφία ή επισημάνετε τη στη λίστα μικρογραφιών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Q / g ( U ).

Αφαίρεση προστασίας από όλες τις εικόνες

Για να αφαιρέσετε την προστασία από όλες τις εικόνες στο φάκελο ή τους φακέλους που έχουν επιλεγεί αυτήν τη στιγμή για [ Φάκελος αναπαραγωγής ] στο μενού αναπαραγωγής, πατήστε τα Q / g ( U ) και O ( Q ) μαζί για περίπου δύο δευτερόλεπτα κατά την αναπαραγωγή.