Για να προβάλετε το μενού επεξεργασίας, επιλέξτε την καρτέλα N στα μενού της κάμερας.

Τα στοιχεία στο μενού επεξεργασίας χρησιμοποιούνται για την περικοπή ή το ρετουσάρισμα υπαρχουσών εικόνων.

Δημιουργία ρετουσαρισμένων αντιγράφων

 1. Επιλέξτε ένα στοιχείο στο μενού επεξεργασίας.

  Πατήστε 1 ή 3 για να επισημάνετε ένα στοιχείο, 2 για να επιλέξετε.

 2. Επιλέξτε μια εικόνα.
  • Επισημάνετε μια εικόνα χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα.

  • Για να προβάλετε την επισημασμένη εικόνα σε πλήρη οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί X ( T ).

  • Πατήστε J για να επιλέξετε την επισημασμένη εικόνα.

 3. Επιλέξτε επιλογές ρετουσάρισμα.

  • Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα για το επιλεγμένο στοιχείο.

  • Για έξοδο χωρίς να δημιουργήσετε ένα ρετουσαρισμένο αντίγραφο, πατήστε G . Θα εμφανιστεί το μενού επεξεργασίας.

 4. Δημιουργήστε ένα ρετουσαρισμένο αντίγραφο.
  • Πατήστε J για να δημιουργήσετε ένα ρετουσαρισμένο αντίγραφο.

  • Τα ρετουσαρισμένα αντίγραφα υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο p .

Ρετουσάρισμα της τρέχουσας εικόνας

Για να δημιουργήσετε ένα ρετουσαρισμένο αντίγραφο της τρέχουσας εικόνας, πατήστε i και επιλέξτε [ Ρετουσάρισμα ].

Ρετουσάρω
 • Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην μπορεί να εμφανίσει ή να ρετουσάρει εικόνες που έχουν τραβήξει ή ρετουσάρει με άλλες κάμερες ή που έχουν ρετουσάρει σε υπολογιστή.

 • Εάν δεν εκτελεστούν ενέργειες για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί και τυχόν μη αποθηκευμένες αλλαγές θα χαθούν. Για να αυξήσετε το χρόνο που η οθόνη παραμένει ενεργοποιημένη, επιλέξτε μεγαλύτερο χρόνο εμφάνισης μενού χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη ρύθμιση c4 [ Καθυστέρηση απενεργοποίησης οθόνης ] > [ Μενού ].

Ρετουσάρισμα αντιγράφων
 • Οι περισσότερες επιλογές μπορούν να εφαρμοστούν σε αντίγραφα που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας άλλες επιλογές ρετουσάρισμα, αν και πολλαπλές επεξεργασίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένη ποιότητα εικόνας ή ξεθωριασμένα χρώματα.

 • Με εξαίρεση το [ Περικοπή ταινίας ], κάθε επιλογή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μία φορά.

 • Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τις επιλογές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του αντιγράφου.

 • Οι επιλογές που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην τρέχουσα εικόνα είναι γκριζαρισμένες και δεν είναι διαθέσιμες.

Ποιότητα εικόνας
 • Τα αντίγραφα που δημιουργούνται από εικόνες NEF ( RAW ) αποθηκεύονται σε [ Ποιότητα εικόνας ] [ JPEG fine m ].

 • Τα αντίγραφα που δημιουργούνται από εικόνες JPEG έχουν την ίδια ποιότητα με το πρωτότυπο.

 • Στην περίπτωση εικόνων που έχουν εγγραφεί στην ίδια κάρτα μνήμης σε ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας NEF + JPEG , μόνο η εικόνα NEF ( RAW ) θα γίνει ρετουσάρισμα.

Μέγεθος εικόνας

Εκτός από την περίπτωση των αντιγράφων που δημιουργούνται με [ NEF ( RAW ) επεξεργασία ], [ Περικοπή ] και [ Αλλαγή μεγέθους ], τα αντίγραφα έχουν το ίδιο μέγεθος με το πρωτότυπο.