Βαθμολογήστε φωτογραφίες ή σημειώστε τις ως υποψήφιες για μεταγενέστερη διαγραφή. Οι αξιολογήσεις μπορούν επίσης να προβληθούν στο NX Studio. Η αξιολόγηση δεν είναι διαθέσιμη με προστατευμένες εικόνες.

 1. Επιλέξτε μια εικόνα.

  Εμφανίστε την εικόνα ή επισημάνετε τη στη λίστα μικρογραφιών κατά την αναπαραγωγή μικρογραφιών.

 2. Εμφάνιση επιλογών αναπαραγωγής.

  Πατήστε το κουμπί i για να εμφανιστούν οι επιλογές αναπαραγωγής.

 3. Επιλέξτε [ Βαθμολογία ].

  Επισημάνετε το [ Rating ] και πατήστε 2 .

 4. Επιλέξτε μια βαθμολογία.

  Πατήστε 4 ή 2 για να επιλέξετε μια βαθμολογία από μηδέν έως πέντε αστέρια ή επιλέξτε d για να επισημάνετε την εικόνα ως υποψήφια για διαγραφή αργότερα. Πατήστε J για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία.