Изберете колко бързо реагира фокусът, ако нещо премине между обекта и камерата, когато AF-C е избран за режим на фокусиране.

  • Изберете [ 5 (Отложено) ], за да поддържате фокуса върху оригиналния обект.

  • Изберете [ 1 (Бързо) ], за да улесните преместването на фокуса върху обекти, пресичащи вашето зрително поле.

  • Ако AF с автоматична зона е избран за режим AF-област, реакцията на AF с блокиран кадър ще функционира в режим [ 3 ], когато е избран [ 2 ] или [ 1 (Бързо) ].

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм