Изберете скоростта на фокусиране за режим на филм.

Използвайте [ Кога да се приложи ], за да изберете кога избраната опция се прилага.

Опция

Описание

D

[ Винаги ]

Фотоапаратът фокусира с избраната скорост през цялото време в режим на филм.

E

[ Само по време на запис ]

Фокусът се регулира на избраната скорост само по време на запис на филм. В други моменти скоростта на фокусиране е „+5“, или с други думи възможно най-бърза.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм