Изберете дали засенчването се използва за обозначаване на светли зони (ярки области на кадъра) по време на запис на филм.

Модел на дисплея

За да активирате дисплея на подчертаване, изберете [ Pattern 1 ] или [ Pattern 2 ].

Модел 1

Модел 2

Маркирайте Праг на показване

Изберете яркостта, необходима за задействане на дисплея с акценти на филма. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-голям е диапазонът от яркости, които ще се показват като акценти. Ако е избрано [ 255 ], дисплеят за осветяване ще покаже само области, които са потенциално преекспонирани.

Маркирайте Дисплей

Ако са активирани и дисплеят на акцентите, и пиковите акценти, в режим на ръчно фокусиране ще се показват само най-силните акценти. За да видите дисплея на акцентите в режим на ръчно фокусиране, изберете [ Off ] за персонализирана настройка d9 [ Peaking highlights ] > [ Peaking level ].

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм