Изберете от опциите за показване на фокусната точка по-долу.

Режим на ръчно фокусиране

Опция

Описание

[ Включено ]

Точката на фокусиране се показва по всяко време в режим на ръчно фокусиране.

[ Изключено ]

Точката на фокусиране се показва само по време на избор на точка на фокусиране.

Динамичен AF асистент

Изберете дали избраната точка на фокусиране и околните точки на фокусиране да се показват в режим AF с динамична зона.

Опция

Описание

[ Включено ]

Показване както на избраната фокусна точка, така и на околните фокусни точки.

[ Изключено ]

Показва само избраната точка на фокусиране.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм