Изберете режимите на AF зона, които могат да бъдат избрани с помощта на менюто i или персонализирани контроли.

  • Маркирайте някоя от следните опции и натиснете 2 , за да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ). Режимите, маркирани с отметка ( M ), са достъпни за избор чрез диска за подкоманди.

  • За да завършите операцията, натиснете J

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм