Ако е избрано [ On ], когато фотоапаратът се използва с допълнителна светкавица, която поддържа системата Nikon Creative Lighting, натискането на контрол, към който е присвоен [ Preview ] чрез персонализирана настройка f2 [ Custom controls ], ще излъчи моделираща светкавица.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм