Изберете броя точки на фокусиране, налични за ръчен избор на точка на фокусиране, когато е избрана опция, различна от [ Auto-area AF ] за режим AF-area.

Опция

Описание

R

[ Всички точки ]

Всяка точка на фокусиране, налична в текущия режим на AF зона, може да бъде избрана. Броят на наличните точки варира в зависимост от режима на AF зона.

I

[ Всяка друга точка ]

Броят на наличните точки за фокусиране се намалява до една четвърт от наличния брой, когато е избрано [ Всички точки ]. Използвайте за бърз избор на точка на фокусиране. Броят на точките за фокусиране, налични в режимите [ Pinpoint AF ] и [ Wide-area AF (L) ] не се променя.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм