Изберете дали отделни фокусни точки могат да бъдат избрани за „широка“ (пейзажна) ориентация, за „висока“ (портретна) ориентация с камерата, завъртяна на 90° по часовниковата стрелка, и за „висока“ ориентация с камерата, завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка.

  • Изберете [ No ], за да използвате една и съща точка на фокусиране, независимо от ориентацията на камерата.

Камерата е завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка

Пейзажна (широка) ориентация

Камерата е завъртяна на 90° по часовниковата стрелка

  • Изберете [ Да ], за да активирате отделен избор на точка на фокусиране.

Камерата е завъртяна на 90° обратно на часовниковата стрелка

Пейзажна (широка) ориентация

Камерата е завъртяна на 90° по часовниковата стрелка

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм