Изберете дали индикаторът на експозицията да се показва с отрицателни стойности отляво и положителни стойности отдясно или с положителни стойности отляво и отрицателни стойности отдясно.

Опция

Описание

V

Индикаторът се показва с положителни стойности отляво и отрицателни стойности вдясно.

W

Индикаторът се показва с отрицателни стойности отляво и положителни стойности вдясно.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм