Персонализирайте работата на главния и подкомандния диск.

Обратно въртене

Обърнете посоката на въртене на дисковете за управление за избрани операции.

  • Маркирайте [ Компенсация на експозицията ] или [ Скорост на затвора/бленда ] и натиснете 2 , за да изберете ( M ) или да премахнете избора ( U ).

  • Натиснете J , за да запазите промените и да излезете.

Промяна Основен/Под

Обменете ролите на главния и подкомандния диск.

Опция

Описание

[ Настройка на експозицията ]

Ако е избрано [ On ], основният диск за управление ще управлява блендата и скоростта на затвора за подкоманди. Ако е избрано [ On (Mode A) ], основният диск за управление ще се използва за настройка на блендата само в режим A.

[ Настройки за автофокус ]

Ако е избрано [ On ] и [ Режим на фокусиране/Режим на AF-област ] е присвоен на контрол с помощта на персонализирана настройка f2 [ Персонализирани контроли ], можете да изберете режима на AF зона, като задържите контрола и завъртите основния диск за управление и режим на фокусиране чрез задържане на контрола и завъртане на диска за подкоманди.

Менюта и възпроизвеждане

Изберете ролите, изпълнявани от мултиселектора и дисковете за управление по време на възпроизвеждане и навигация в менюто.

Опция

Описание

[ Включено ]

Възпроизвеждане :

  • Основният диск за управление може да се използва за избор на картината, показвана по време на възпроизвеждане на цял кадър. Колелото за подкоманди може да се използва за прескачане напред или назад в зависимост от опцията, избрана за [ Sub-dial frame advance ].

  • По време на възпроизвеждане на миниатюри, главният диск за управление може да се използва за маркиране на миниатюри, а дискът за подкоманди за нагоре или надолу.

Менюта * :
Използвайте главния диск за управление, за да маркирате елементи от менюто. Завъртането на диска за подкоманди надясно показва подменюто за маркираната опция. Завъртането му наляво показва предишното меню.

2

[ Включено (прегледът на изображението е изключен) ]

Що се отнася до [ On ], с изключение на това, че дискът за управление не може да се използва за възпроизвеждане по време на преглед на изображението.

[ Изключено ]

Използвайте мултиселектора, за да изберете картината, показана по време на възпроизвеждане на цял кадър, или за да маркирате снимки или елементи от менюто.

  • Колелото за подкоманди не може да се използва за избор на маркирани елементи. За да изберете маркирани елементи, натиснете J или 2 .

Предварителна рамка за суб-набиране

Изберете броя кадри, които могат да бъдат пропуснати чрез завъртане на диска за подкоманди по време на възпроизвеждане на цял кадър. Тази опция влиза в сила само когато [ Вкл .] или [ Вкл. (изключен преглед на изображение) ] за [ Менюта и възпроизвеждане ].

Опция

Описание

[ 10 кадъра ]

Прескачане напред или назад 10 кадъра наведнъж.

[ 50 кадъра ]

Прескачане напред или назад 50 кадъра наведнъж.

c

[ Рейтинг ]

Преминете към следващата или предишната снимка с избраната оценка. За да изберете рейтинг, маркирайте [ Рейтинг ] и натиснете 2 .

P

[ Защита ]

Преминете към следващата или предишната защитена снимка.

C

[ Само неподвижни изображения ]

Преминете към следващата или предишната снимка.

1

[ Само филми ]

Преминете към следващия или предишен филм.

u

[ Папка ]

Завъртете диска за подкоманди, за да изберете папка.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм