Изберете колко дълго мониторът или визьорът остават включени, когато не се извършват никакви операции.

  • Могат да бъдат избрани различни настройки за [ Възпроизвеждане ], [ Менюта ], [ Преглед на изображение ] и [ Таймер за готовност ].

  • [ Таймер за готовност ] определя колко дълго дисплеят на монитора или визьора остава включен след натискане на бутона за освобождаване на затвора наполовина. Мониторът и визьорът затъмняват няколко секунди преди да изтече таймерът за готовност. Ако е избрано [ 10 s ], таймерът ще бъде удължен до 20 секунди, докато се показва менюто i .

  • С изключение на [ Преглед на изображение ], всяко от закъсненията при изключване се удължава с една минута в режим на самоснимачка.

  • По-дългото забавяне на изключване намалява издръжливостта на батерията.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм