Изберете ролята, присвоена на бутона J в режим на филм. Независимо от избраната опция, бутонът J може да се използва за проследяване на фокуса ( AF за проследяване на обекта ), когато AF с автоматична зона е избран за режим на AF зона.

Роля

Описание

K

[ Изберете централна точка на фокусиране ]

Натискането на J избира централната точка на фокусиране.

p

[ Включване/изключване на мащаба ]

Натиснете J , за да увеличите дисплея в областта около активната точка на фокусиране. Натиснете отново J , за да се върнете към предишния дисплей.

За да изберете съотношението на увеличение, маркирайте [ Zoom on/off ] и натиснете 2 .

1

[ Запис на филми ]

Натиснете J , за да започнете да записвате. Натиснете J отново, за да прекратите записа на филм.

[ Няма ]

Натискането на J по време на снимане няма ефект.

A Персонализирани настройки: фина настройка на настройките на камерата

a: Автофокус

b: Измерване/експозиция

c: Таймери/заключване на AE

d: Заснемане/Показване

e: Bracketing/Flash

f: Контроли

g: Филм